news photo
04-02-2016
0

​“Het is nu vooral aan de ziekenhuizen om een koppeling te leggen met de gegevens die zij ontvangen vanuit de ambulance en bestaande patiëntendossiers in het ziekenhuisinformatiesysteem.” Dit zegt minister Schippers van Volksgezondheid in antwoord op Kamervragen van Lea Bouwmeester (PvdA).

Bouwmeester heeft de minister vragen gesteld naar aanleiding van de blog Digitale ambulanceoverdracht helpt spoedpatiënt van Gert Koelewijn, programmamanager bij Nictiz. Hierin schrijft Koelewijn over de koppeling tussen de ambulanceoverdracht en het patiëntendossier bij de Isala Klinieken in Zwolle.  

Goede overdracht van gegevens

Schippers geeft aan initiatieven als deze toe te juichen. “Ik juich initiatieven toe die er toe leiden dat de snelheid en de accuraatheid van de overdracht van patiëntgegevens tussen partners in de (acute) zorgketen verbeteren. Een goede overdracht van gegevens is immers van groot belang om zo snel mogelijk de juiste (vervolg)behandeling voor de patiënt in te kunnen zetten.”

Samenwerking acute keten

Schippers antwoordt desgevraagd zich in te zetten voor een zo’n kort mogelijk overdracht tussen de ambulancezorgverlener en ziekenhuis, zodat de samenwerking in de acute zorgketen verbetert. Dit doet zij onder meer via ondersteuning van Nictiz die binnen het programma eSpoed de richtlijn gegevensuitwisseling in de acute zorg en het Acuut Zorgportaal heeft ontwikkeld samen met partijen uit het veld. Het ministerie neemt ook deel aan het zogenaamde platform acute zorg waarin alle betrokken partijen bij de uitvoering van het programma eSpoed zijn vertegenwoordigd en dat zich buigt over verdere ontwikkeling en prioriteiten.

Regionale ambulancevoorzieningen

Van de Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) stuurt meer dan negentig procent al een digitale vooraankondiging naar de ziekenhuizen over de spoedpatiënt. Deze vooraankondigingen komen doorgaans bij de ziekenhuizen binnen via een apart portaal. De koppeling van de Isala Klinieken zorgt ervoor dat de informatie over de acute patiënt in diens patiëntendossier terecht kan komen.

Koppeling met het ZIS

Volgens Schippers geeft de koppeling met het ZiekenhuisInformatieSysteem (ZIS) de behandelend arts in het ziekenhuis sneller een beeld van de toestand en de medische historie van de betreffende patiënt. “Gezien het belang hiervan voor de juiste (vervolg)behandeling lijkt mij dit een goed initiatief dat ik dan ook zeer waardeer.”

Levensbelang

Deze werkwijze zorgt er volgens Schippers voor dat de informatie uit de vooraankondiging automatisch en snel beschikbaar is in het ZIS, neemt de foutgevoeligheid vanwege overtikken af en vermindert dit de administratielast voor artsen. Daarbij zien artsen meteen een compleet beeld van de patiënt inclusief medische historie. “In acute situaties, waar elke seconde telt, kan dit van levensbelang zijn."

Ziekenhuizen

De minister zegt de koppeling onder de aandacht te willen brengen in overleggen met de brancheorganisaties van de ziekenhuizen. Omdat de RAV’s al bijna allemaal aan digitale gegevensoverdracht naar het ziekenhuis doen, is het volgens Schippers vooral aan de ziekenhuizen om een koppeling te leggen met de gegevens die zij ontvangen vanuit de ambulance en bestaande patiëntendossiers in het ziekenhuisinformatiesysteem.


reacties