news photo
18-06-2013
0

Jaarlijkse bijeenkomsten leiden tot mondiale afspraken voor gestandaardiseerde elektronische medicatieoverdracht.

Drie internationale pharmaceutische werkgroepen van de standaardisatieorganisaties ISO TC 215 Health Informatics WG6 , HL7 Pharmacy en IHE Pharmacy zijn maandag 10 juni in Nederland voor het eerst bijeengekomen om hun activiteiten rondom elektronische medicatieoverdracht op elkaar af te stemmen. Deelnemers uit acht landen (waaronder Canada, Oostenrijk en Duitsland) waren bij deze bijeenkomst aanwezig. Nictiz faciliteerde de bijeenkomst vanuit haar rol als ontwikkelaar en beheerder van de Nederlandse technische berichten voor medicatieoverdracht. De samenwerking met de internationale werkgroepen helpt om de Nederlandse technische berichten sneller te ontwikkelen en aan te laten sluiten op de mondiale standaarden.
Tijdens de bijeenkomst zijn de gemeenschappelijke werkzaamheden afgestemd en zijn de rollen van de verschillende werkgroepen besproken. HL7 ontwikkelt de standaarden voor de elektronische medicatieberichten, IHE beschrijft hoe de standaarden in de praktijk geïmplementeerd moeten worden en ISO stelt hiervoor de eisen op. Om te zorgen voor intensievere samenwerking komen HL7, IHE en ISO jaarlijks bijeen om de activiteiten op elkaar af te stemmen.
Deze samenwerking past binnen het het convenant dat op 27 mei is ondertekend door  HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz en het National Release Center IHTSDO, waarin is aangegeven dat de partijen nauwer gaan samenwerken. De pharmacy werkgroepen hebben daarnaast een verbinding met het Europese project epSOS voor de ePresciption service. epSOS werkt aan een beveiligde toegang tot medische informatie van patiënten bij verschillende Europese gezondheidszorgsystemen in 23 Europese landen.
Van de bijeenkomst is een Engelstalig verslag gemaakt. Daarnaast geven Frits Elferink (KNMP en voorzitter van de ISO TC215 werkgroep 6), Melva Peters (Jenaker Consulting en co-chair HL7 Pharmacy) en Jürgen Brandstätter (CodeWerk Software en co-chair IHE Pharmacy) in een korte film hun visie over de intensivering van de samenwerking.

Elektronische medicatieoverdracht in Nederland

Gestandaardiseerde elektronische medicatieoverdracht zorgt ervoor dat medicatiegegevens voor de juiste personen op het juiste moment en op de juiste wijze beschikbaar zijn. Samen met ICT-leveranciers, koepelorganisaties en zorgverleners ontwikkelt Nictiz in Nederland alle technische berichten voor de overdracht van medicatie. De berichten worden ontworpen op basis van communicatiestandaarden van HL7.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de samenwerking tussen HL7, IHE, ISO en Nictiz? Neem dan contact op met Michael Tan.
Wilt u meer weten over medicatieoverdracht in Nederland? Neem dan contact op met Gert Koelewijn.

Betrokken partijen

  • De HL7 Pharmacy Work Group is onderdeel van de internationale standaardisatieorganisatie Health Level 7 (HL7). Ze zorgt ervoor dat de HL7-inhoud betreffende medicatiegerelateerde informatie (zoals voorschrijven/bestellen, doseren/leveren en toedienen/gebruik van medicatie) aan alle eisen van de belanghebbenden voldoet.
  • IHE Pharmacy is onderdeel van de internationale standaardisatieorganisatie IHE. Ze houdt zich bezig met het delen van informatie, workflow en patiëntenzorg in zowel openbare als ziekenhuisapotheken.
  • ISO TC215 Work Group 6 ‘Pharmacy and medicines business’ is onderdeel van de Internationale Organisatie voor Standaardisaties Technische Commissie voor Health Informatica. Ze werkt aan de standaardisatie van Volksgezondheid Informatie-en Communicatietechnologie (ICT) om te zorgen voor compatibiliteit en interoperabiliteit van medicatieoverdracht tussen onafhankelijke systemen. ISO is een wettelijke vereniging met als leden de nationale normalisatie-instellingen (NNI) van zo'n 130 landen. Ze wordt ondersteund door een centraal secretariaat gevestigd in Genève, Zwitserland.

English information

  • Verslag of the pharmacymeeting HL7, ISO and IHE.
  • Short movie with goals and expectations from the board.
  • For any further information, please contact Michael Tan.reacties