news photo
27-06-2014
0

​Om de patiënt goede zorg te verlenen zijn informatiestandaarden nodig. Deze infographic laat zien hoe het ontwikkelproces eruit ziet.

Informatiestandaarden maken elektronische gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk. Bij het ontwikkelproces van informatiestandaarden zijn veel stakeholders betrokken. Ook moeten er afspraken op bijvoorbeeld organisatorisch en technisch niveau worden gemaakt. Nictiz heeft de afgelopen jaren veel ervaring en kennis opgedaan in de totstandkoming van informatiestandaarden. De do’s en don’ts en best practices hebben de basis gevormd voor de werkwijze van Nictiz in het ontwikkelen van informatiestandaarden.
Het is echter niet altijd voor iedereen duidelijk hoe Nictiz informatiestandaarden ontwikkelt. Om meer transparantie in het ontwikkelproces te verschaffen hebben wij een infographic hierover ontwikkeld.

Informatiestandaard

Een informatiestandaard legt eenduidig en uniform vast welke gegevens bij het verlenen van zorg worden geregistreerd en uitgewisseld en op welke manier. Als zorggegevens eenduidig worden vastgesteld en uitgewisseld, komen de juiste gegevens makkelijker bij de juiste zorgverlener terecht. Zo kunnen medicatiefouten worden voorkomen en gaat minder informatie verloren.
Meer weten?
Heeft u vragen over de infographic of over informatiestandaarden in het algemeen? Neem dan contact op Pim Volkert (volkert@nictiz.nl of twitter @pimvolkert).

Bronnen

Rapport ‘Informatiestandaarden in de zorg’
www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit/kwaliteitsinstituut


reacties