news photo
09-12-2013
0

Deze whitepaper is een wegwijzer naar relevante bestaande informatiebronnen voor zorg op afstand en domotica in de caresector.

Tijdens de implementatie of het beheer van technologische toepassingen voor zorg op afstand en domotica krijgen zorgorganisatie te maken met veel praktische vragen. Deze gaan bijvoorbeeld over het beleggen van de verantwoordelijkheden binnen de organisatie of over het beheersen van mogelijke risico’s, zoals veiligheidsproblemen. Ze kunnen ook gaan over technische aspecten, bijvoorbeeld over het gewenste technische protocol voor beeldcommunicatie of het verbindingsprotocol tussen een alarm bij de cliënt en de zorgcentrale.
Er is veel nuttige informatie beschikbaar die bij dit soort vragen kan helpen. Het valt ons in de praktijk echter op dat niet alle bruikbare informatie die beschikbaar is, ‘zijn weg vindt’ naar medewerkers van zorgorganisaties.
In deze whitepaper brengen we daarom een aantal bestaande informatiebronnen van experts en kennisinstituten op het gebied van zorg op afstand en domotica voor de caresector (opnieuw) onder de aandacht. We besteden aandacht aan de volgende informatiebronnen:
•    keurmerken en certificaten;
•    handreikingen, checklists en meetinstrumenten;
•    technische standaarden;
•    overige relevante publicaties.

Voor wie is deze whitepaper bedoeld?

Deze whitepaper is geschreven voor medewerkers van zorgorganisaties die in hun werk betrokken zijn, vanuit beleidsmatig of uitvoerend perspectief, bij de selectie, het implementeren of beheren van toepassingen voor zorg op afstand en domotica.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u aanvullingen op de genoemde informatiebronnen,  dan kunt deze bij ons kenbaar te maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Irene van Duijvendijk of Johan Krijgsman.


reacties