news photo
12-02-2014
0

​​Informatievoorziening binnen de zorg volop in beweging. Dit bleek tijdens de vijfde Prio Bazaar bijeenkomst op 28 januari jl. die Nictiz samen met DBC-onderhoud heeft georganiseerd.

De insteek van deze Bazaar die op verzoek van het ministerie van VWS is georganiseerd, was hoe de vertaalslag gemaakt kan worden van de Kamerbrief over Duurzaam informatiestelsel voor de zorg naar lopende ontwikkelingen en projecten. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er hard wordt gewerkt aan bruikbare informatie voor alle spelers in het zorgveld. Diverse sprekers gaven vanuit verschillende invalshoeken zicht op nieuwe initiatieven en samenwerkingen. De rode lijn tussen de presentaties was het belang van accurate, toegankelijke en tijdige zorginformatie.

Presentaties

De presentaties vindt u hier:

  • Nico Rozing en Wilco Graafmans (Kwaliteitsinstituut) vertelden over informatievoorziening vanuit de visie van het Kwaliteitsinstituut. In de presentatie lag het accent op de producten Transparantie Kalender en Informatiestandaarden
  • Margreet Bloemers en Chris Flim, beiden werkzaam voor het programma Toegang tot data #TTD bij ZonMW, spraken over datamanagement in ZonMw-projecten en het (her)gebruik van data voor onderzoek en kwaliteit van zorg.
  • Chrit van Ewijk (DBC-Onderhoud) liet zien hoe het  gebruiken en combineren van databronnen leidt tot waardevolle spiegelinformatie (volgt nog)
  • Gert-Jan van Boven (Directeur DHD) vertelde over de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg en registratie aan de bron middels de diagnose- en verrichtingenthesaurus
  • Maarten Erenstein (directeur Stichting Benchmark GGZ) lichtte toe op welke wijze de GGZ sector bezig is met het verzamelen van uitkomstgegevens over behandelingen, hoe dit als spiegelinformatie wordt teruggekoppeld en wat er nog nodig is om ‘beter te worden door te leren van vergelijken’ (benchmarken).
  • Hans van Belleghem geeft een presentatie over wederzijdse dienstverlening, een uitwisselingsprotocol voor dienstverlening tussen ziekenhuizen onder DOT. Hoe een gemeenschappelijke denktank in drie sessies tot een oplossing kwam

De volgende Bazaar is op donderdag 15 mei 2014 bij ZonMW in Den Haag.


reacties