news photo
17-07-2014
0

​Op 9 oktober 2014 worden de resultaten van de tweede eHealth-monitor op het Mobile Healthcare congres gepresenteerd.

‘Hoeveel patiënten maken gebruik van de online mogelijkheden om een vraag te stellen aan hun huisarts?’, ‘Hoe hoog is het percentage huisartsen dat digitaal medische informatie uitwisselt met apotheken, huisartsenposten en ziekenhuizen?’, ‘Hoeveel patiënten kunnen hun medische gegevens online inzien?’ en ‘Willen patiënten hun medische gegevens eigenlijk online wel inzien?’ Zomaar een greep uit de onderzoeksvragen die in de eHealth-monitor 2014 aan bod komen.

Politieke ambitie eHealth

Nederland staat voor de uitdaging om gezondheidszorg van goede kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar te houden. Onlangs hebben VWS-minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn in een brief  aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij de mogelijkheden van eHealth beter willen benutten. Een van hun ambities is dat binnen 5 jaar 80% van de chronisch zieken direct online toegang heeft tot bepaalde medische gegevens. Dit geldt ook voor 40% van de overige Nederlanders.

eHealth-monitor

Samen met NIVEL onderzoekt Nictiz jaarlijks de stand van zaken wat het gebruik van eHealth betreft. In het onderzoek worden zorgverleners en zorggebruiker (patiënten) bevraagd over de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth-toepassingen. In 2013 kwam in de eerste monitor  bijvoorbeeld naar voren dat vrijwel niemand via internet zijn medische gegevens bij zijn huisarts heeft opgevraagd, terwijl 49% aangaf dit wel te willen. Uit de eHealth-monitor 2014 zal blijken of dit inmiddels veranderd is.
Een belangrijke focus van deze eHealth-monitor is het bijhouden van gegevens en zelfmetingen door de zorggebruiker. Verder zijn dit jaar ook verpleegkundigen en verzorgenden bij het onderzoek betrokken. Zij spelen vaak een rol in de implementatie van eHealth-toepassingen.

Aanbieding eHealth-monitor

Nictiz presenteert de resultaten tijdens het Mobile Healthcarecongres op 9 oktober in Zeist. Secretaris-generaal Leon van Halder van het ministerie van VWS zal de eHealth-monitor 2014 in ontvangst nemen.

Meer weten?

Meer informatie over Mobile Healthcare vindt u op de website. Wilt u meer weten over de eHealth-monitor? Neem dan contact op met Johan Krijgsman via e-mail of twitter.


reacties