news photo
22-09-2014
0

​Zelfzorg Ondersteund stelt samen met Nictiz basiseisen op voor zelfzorgapplicaties om aanspraak te maken op reguliere zorginkoop.

Leveranciers van zelfzorgapplicaties kunnen zich vanaf nu aanmelden voor een formele toetsing aan kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. Bij die toetsing bekijkt een auditor of de software en/of hardware voldoet aan de basiseisen. Door te voldoen aan de basiseisen kunnen zelfzorgapplicaties ook onderdeel gaan uitmaken van de reguliere zorginkoop.

De basiseisen zijn gericht op ondersteuning van diabetespatiënten, maar doordat ze generiek geformuleerd zijn kunnen ze ook gebruikt worden voor andere chronische aandoeningen, zoals COPD en cardiovasculaire aandoeningen. De informatie is gebaseerd op klinische bouwstenen zoals die zijn gedefinieerd in het meerjarenprogramma Registratie aan de Bron. Dit zorgt ervoor dat gegevens eenduidig en eenmalig worden vastgelegd, en voor meerdere doeleinden bruikbaar zijn.

Meer informatie

Zelfzorg Ondersteund is een gezamenlijk initiatief van patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zij hebben als doel om te komen tot een ecosysteem waarbij verschillende zelfzorgapplicaties op basis van een aantal randvoorwaarden uitwisselbare informatie en functionaliteit mogelijk maken.

Lees meer over de toetsing en de basiseisen op de website van coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!)


reacties