news photo

PGD’s moeten in de basisverzekering

05-08-2015
0

​​Het gaat geen jaren meer duren voordat het persoonlijk gezondheidsdossier  (PGD) gangbaar wordt in de zorg. Dat zegt programmanager Patiënt en Zelfmanagement Marinka de Jong van Nictiz in het blad Zorgvisiemagazine dat deze week is verschenen.  'Wat mij betreft komen PGD’s in de basisverzekering terecht.'
In een PGD houden patiënten zelf overzicht over hun ziekte en gezondheid en kunnen hun zorgverleners beter informeren. Daarbij kunnen gegevens eenvoudig worden aangevuld of gewijzigd. Volgens onderzoek van de patiëntenfederatie NPCF zijn de patiënten die al gebruikmaken van een PGD heel tevreden. Het onderzoek wijst uit dat de kans op fouten in de overdracht tussen zorgverleners afneemt.

Regierol

De Jong bevestigt in Zorgvisiemagazine dat PGD’s veel mogelijkheden bieden. Een PGD biedt volgens haar meer kansen op een echte regierol van de patiënt dan bijvoorbeeld patiëntportalen die de afgelopen jaren in zwang zijn gekomen. 'Je kan de patiënt écht bij de zorg betrekken.'

PGD’s

De laatste tijd komen er steeds meer PGD’s op de markt. Maar die zijn volgens De Jong nog niet allemaal geschikt.  Sommige PGD’s zijn bijvoorbeeld alleen toegankelijk voor zorgverleners die klant zijn bij een bepaalde ict-leverancier en anderen ontwikkelen te veel door in de richting van lifestyle. Voorbeeld van PGD’s die zich wel in de goede richting ontwikkelen zijn volgens haar Quli, Patient1, Ikdus, Hescher en Hereismydata. 'Deze makers hebben oog voor uitwisselingsstandaarden.'

Medische gegevens

Een  belangrijke voorwaarde voor een goed functionerend PGD is dat die op een gestandaardiseerde manier medische gegevens uitwisselt. 'Zaken als medicijngebruik, ziekenhuisopnames, ziektegeschiedenis en therapieën moeten op zo’n manier worden opgeslagen dat iedere burger de informatie tot zich kan nemen en indien nodig met derden kan delen.'

Basisverzekering

Nictiz werkt samen met de NPCF, koepel van zorgverleners, het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars aan standaardisatie voor PGD’s. 'We willen op termijn toe naar een goed werkend systeem op niet-commerciële basis. De tijd is er rijp voor, gezien de technische mogelijkheden en de te verwachten gezondheidswinst. Het kan naar mijn idee nooit vele jaren meer duren.'  De Jong schat in dat uiteindelijk drie of vier PGD’s echt tot ontwikkeling komen. 'Nederland is een relatief klein land. Ik vermoed dat die PGD’s dan wel een breed gebruik krijgen. Wat mij betreft komen ze in de basisverzekering terecht.'

Cultuuromslag

Voordat het zover is, is een cultuuromslag bij zorgverleners nodig. 'Nog altijd is er aarzeling als het gaat om de regierol van de patiënt; daar moeten we echt van af. Zorgverleners dienen zich te realiseren dat patiënten op hun eigen manier een zinvolle bijdrage leveren aan hun behandeling. Niet alleen omdat patiënten vaak veel weten over hun ziekte, maar ook omdat zij gegevens kunnen aanleveren die voor de behandeling van grote waarde zijn, denk hierbij aan gebruik van medicatie en gegevens uit zelfmeetapparatuur.'

Het volledig interview met Marinka de Jong staat in Zorgvisie ICT 04, juli 2015.


reacties