news photo
19-11-2013
0

​Informatiesystemen van Allegro Sultum en Gino zijn getoetst op juiste implementatie van de informatiestandaard voor dossieroverdracht.

De jeugdgezondheidszorg heeft een mijlpaal bereikt in de voorbereiding op digitale dossieroverdracht tussen organisaties in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Nictiz heeft de eerste twee softwareleveranciers gekwalificeerd voor overdrachten binnen de jeugdgezondheidszorg : Allegro Sultum en Gino. Een derde leverancier, Topicus, heeft aangegeven spoedig te kunnen volgen.

De informatiesystemen van Allegro Sultum en Gino zijn getoetst op juiste implementatie van de informatiestandaard voor dossieroverdracht binnen de jeugdgezondheidszorg. Deze informatiestandaard heeft Nictiz samen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid ontwikkeld. Zorgverleners kunnen met een informatiesysteem van gekwalificeerde softwareleveranciers op gestandaardiseerde en correcte wijze zorginformatie uitwisselen.

JGZ-organisaties bereiden zich voor op gestructureerde, digitale overdracht van dossiers binnen de jeugdgezondheidszorg. Een ruime meerderheid van de 50 JGZ-organisaties heeft deelgenomen aan de informatiebijeenkomsten die in oktober zijn gehouden.

Wilt u meer weten over hoe Nictiz de informatiesystemen van softwareleveranciers kwalificeert, raadpleeg dan onze infographic. Voor meer informatie over digitale dossieroverdracht in de jeugdgezondheidszorg kunt u terecht bij Marja Verwoerd.


reacties