news photo
08-02-2016
0
​De Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen (NCI-lijst) helpt zorgverleners in ‘dezelfde taal’ contra-indicaties uit te wisselen, waardoor patiënten een medicatietherapie op maat krijgen.

De NCI-lijst voor 2016 is verder verfijnd. Contra-indicaties zijn aandoeningen of kenmerken van patiënten waarbij bepaalde geneesmiddelen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden toegepast mogen worden. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners over de meest actuele contra-indicaties van patiënten beschikken om het risico op complicaties en/of verdere achteruitgang te voorkomen. De NCI-lijst ondersteunt voorschrijvers en apothekers bij het bepalen van de juiste geneesmiddeltherapie.

Verbeterde contra-indicaties

In de lijst zijn de namen van twee contra-indicaties gewijzigd. De naam ‘Angina pectoris/ ischemische hartziekte’ dekte de lading niet goed. Daarom is deze gewijzigd in ‘Ischemische hartziekten (incl. angina pectoris)’. Ook was de naam ‘Colitis ulcerosa/Ziekte van Crohn’ onvoldoende. Deze is veranderd in ‘Inflammatoire darmziekten’. De nieuwe lijst bevat verder coderingsverbeteringen. Hierdoor kunnen contra-indicaties die geregistreerd zijn in het ene systeem, worden vertaald naar de contra-indicatie uit de G-standaard.

Communiceren in ‘dezelfde taal’

Zorgverleners wisselen steeds meer gegevens uit met elkaar. Omdat ze verschillende codestelsels gebruiken om contra-indicaties vast te leggen, is er één NCI-lijst ontwikkeld. Deze ondersteunt softwareleveranciers bij het ‘vertalen’ van codes uit verschillende stelsels, zodat de informatie overal eenduidig is.

Samenwerking

De NCI-lijst is tot stand gekomen in samenwerking tussen Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Stichting Health Base (SHB), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Nictiz.

Meer informatie

U vindt de NCI-lijst in het terminologiecentrum van Nictiz. Het doel van dit centrum is het inzicht in en juist gebruik van terminologie- en codestelsels te bevorderen. Neem voor meer informatie over de lijst contact op met Gert Koelewijn via e-mail of twitter.


reacties