news photo
18-10-2016
0

​De Nationale Kernset verpleegkundige patiëntproblemen is uitgebreid met patiëntproblemen voor verpleegkundige zorg aan het kind en gezin. De set biedt een overzicht van eenduidige gedefinieerde patiëntproblemen die binnen het verpleegkundig en verzorgend domein vallen. De uitbreiding van de kernset met kindproblemen is het eerste resultaat van het project dat toewerkt naar het ontwikkelen van een standaard voor de generieke overdrachtsgegevens voor kind en gezin.

Kindzorg

In Nederland heeft een op de vijf kinderen van 4 tot 12 jaar een chronische aandoening. De overdracht van de verpleegkundige gegevens van het kind en gezin tussen verschillende zorgverleners verloopt echter verre van soepel. Uit eerder onderzoek blijkt dat de overdracht onvolledig is, niet eenduidig en soms helemaal ontbreekt. Om dit proces te verbeteren zijn beroepsvereniging V&VN en Nictiz gezamenlijk gaan vastleggen welke gegevens noodzakelijk en eenduidig uitgewisseld moeten worden bij verpleegkundige zorg voor het kind van 0 tot 18 jaar en het gezin.

Project ‘ontwikkelen standaard Generieke overdrachtsgegevens voor kind en gezin´

Om het zorgproces te verbeteren werken Nictiz en een aantal bij V&VN aangesloten kinderverpleegkundigen samen aan het project ‘Ontwikkeling standaard generieke verpleegkundige overdrachtsgegevens kind en gezin’. In dit project stellen kinderverpleegkundigen vast welke informatie nodig is om de verpleegkundige zorg te continueren.

Zorginformatiebouwstenen

Om de bruikbaarheid en kwaliteit van zorggegevens in het dossier te verbeteren worden eind 2016 zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) voor kind & gezin opgeleverd. Daarbij hoort een richtlijn hoe deze gebruikt kunnen worden in het elektronisch zorgdossier en voor de verpleegkundige overdracht van zorggegevens van kind en gezin. Doel is onder meer de uitwisselbaarheid van deze gegevens tijdens de overdracht door de hele keten te verbeteren. Tijdens dit project hebben we ons beperkt tot het verpleegkundige/verzorgende vakgebied. Het gaat om de zorg van kind & gezin in de hele zorgketen voor kinderen van 0-18 jaar. Een onderdeel van de ZIB’s is de de ‘Nationale Kernset Patiëntproblemen’ . Daarom is tijdens dit project de Nationale Kernset Patiëntproblemen dan ook uitgebreid met patiëntproblemen voor kindzorg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project, of wilt u de standaard implementeren in uw zorgpraktijk? Neem dan contact op met Irene van Duijvendijk (duijvendijk@nictiz.nl) of Erna Vreeke (info@ernavreeke.nl)


reacties