news photo
01-07-2015
0

​De richtlijn is aangevuld met verwijzingen tussen de meldkamer, spoedeisende hulp, huisarts en de huisartsenpost.
In situaties waarin acute zorg nodig is, zijn vaak verschillende zorgverleners betrokken die medische gegevens nodig hebben over de acute situatie van de betreffende patiënt. Samen met de ketenpartijen in de acute zorg is daarom de derde versie van de beroepsrichtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ ontwikkeld.
De richtlijn is aangevuld met elektronische verwijzingen tussen de meldkamer, spoedeisende hulp, huisarts en de huisartsenpost. Hiermee zijn alle betrokken ketenpartijen binnen de acute zorg opgenomen.

Vanochtend vond de themabijeenkomst ‘Snel vooruit in de acute zorg’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst is de vernieuwde beroepsrichtlijn voor gegevensuitwiseling in de acute zorg bekend gemaakt. 
De volgende partijen hebben in gezamenlijkheid de richtlijn opgesteld:

  •     Ambulancezorg Nederland (AZN)
  •     InEen
  •     NedHIS
  •     Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  •     Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
  •     Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  •     Nictiz

Voor meer informatie over de richtlijn of onze activiteiten rondom acute zorg, kunt u contact opnemen met Gert Koelewijn via e-mail of twitter.


reacties