news photo
26-06-2014
0

​​De nieuwe CI-lijst bevat nu alle contra-indicaties die de verschillende zorgverleners in Nederland zijn overeengekomen.

Contra-indicaties (CI’s) zijn aandoeningen of kenmerken van patiënten waarbij bepaalde geneesmiddelen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden toegepast mogen worden, bijvoorbeeld bij een nierfunctiestoornis. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners over de meest actuele CI’s van patiënten beschikken om het risico op complicaties en/of verdere achteruitgang te voorkomen. De Nationale CI-lijst ondersteunt voorschrijvers en verstrekkers bij het bepalen van de juiste geneesmiddeltherapie.
Deze volgende partijen hebben in gezamenlijkheid de lijst vastgesteld:

  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Stichting Health Base (SHB)
  • de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  • de Orde van Medisch Specialisten (Orde)
  • Nictiz

De Nationale CI-lijst is te vinden in het terminologiecentrum van Nictiz. Met dit centrum bevordert Nictiz inzicht in en juist gebruik van terminologie- en codestelsels.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Koelewijn via e-mail of twitter.


reacties