news photo
19-02-2015
0

​Het Referentiedomeinenmodel care (RDC) is vernieuwd. De bedrijfsactiviteiten in RDC 2.0 nader uitgewerkt tot procesbouwblokken.

Het model is ontwikkeld voor informatiemanagers, ICT-architecten, procesontwerpers, beleidsadviseurs en ICT-managers in de Nederlandse care-instellingen. Zij kunnen dit model gebruiken bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en ICT.

Vernieuwing

Aanleiding voor het vernieuwen van het RDC was dat de gebruikers begin 2014 hadden geconstateerd dat het RDC versie 1.0 op onderdelen te generiek was, bijvoorbeeld om er processen mee te kunnen formuleren. Nictiz heeft, met medewerking van vijf care instellingen (Thebe, Carintreggeland, IJsselheem, Espria, Pergamijn de bedrijfsactiviteiten uit versie 1 verder uitgewerkt tot procesbouwblokken. Het model stelt gebruikers in staat de processen binnen uw organisatie op te bouwen vanuit deze bouwblokken. Hierin kunnen gebruikers  uiteraard hun eigen creativiteit kwijt en hun eigen unieke organisatie bouwen. De eenduidigheid van de bouwblokken en de terminologie binnen het RDC maken het communiceren hierover, intern, maar ook extern, een stuk eenvoudiger.

Resultaat

Het RDCv2 lijkt nog sterk op versie 1. Op hoofdlijnen bestaan er drie verschillen:

  1. Bedrijfsactiviteiten zijn hernoemd of herbeschreven om ze verder aan te scherpen.
  2. Er zijn bedrijfsactiviteiten geschrapt, omdat ze dubbel voorkwamen. Zo werd in het domein ‘sturing en verantwoording’ gesproken over beleid maken op diverse terreinen, terwijl ook het domein ‘juridische ondersteuning’ hierover sprak. Beleid maken is nu in zijn geheel opgenomen in het domein 'missie en visie’. De ondersteunende domeinen bevatten uitsluitend bedrijfsactiviteiten die gaan over het uitvoeren van het beleid.
  3. Er zijn bedrijfsactiviteiten bijgekomen. Om te komen tot generieke procesbouwblokken zijn enkele bedrijfsactiviteiten opgesplitst in activiteiten waarvoor de verantwoordelijkheid eenduidig toewijsbaar is.

Achtergrond

Op initiatief van verschillende care-instellingen in Nederland is in 2012 in samenwerking met Nictiz het iCare platform opgericht. Meer dan vijftig care˗instellingen, diverse regio-organisaties, V&VN, VGN, BTN en ActiZ zijn lid van het platform. Het doel van het platform is het bieden van een samenwerkingsverband en kennisplatform aan de care-sector op het gebied van de informatievoorziening in de care-instellingen.

Over het RDC

Informatievoorziening en ICT treden steeds meer en dieper het primaire zorgproces in de care-sector binnen. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee die in de traditionele administratief georiënteerde ICT-aanpak in de care-sector niet speelden. Dit heeft er in 2013 toe geleid dat het RDC versie 1 is ontwikkeld door de leden van de architectuurwerkgroep van het iCare platform. Inmiddels kunt u RDC versie 2 downloaden.

Het model biedt individuele care-instellingen een basis die voor de eigen situatie kan worden uitgebreid of en aangepast. Het RDC geeft een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een care-instelling, de domeinen. De domeinen vormen de bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening. Het RDC versie 2 bestaat uit:

Over het iCare platform

Tijdens de eerste iCare platformbijeenkomst in 2012 is het thema architectuur naar voren gekomen als één van de onderwerpen waar veel instellingen mee bezig zijn. Daarbij werd vastgesteld dat veel van de instellingen individueel invulling proberen te geven aan een vergelijkbaar vraagstuk. Om te voorkomen dat het wiel meer dan eens wordt uitgevonden is toen besloten een architectuurwerkgroep te starten met als doel te komen tot een referentiearchitectuur, die de inrichting van de informatievoorziening ondersteunt. Daarvoor legt het Referentiemodel een basis.

Meer weten?

Voor meer informatie over het Referentiedomeinenmodel Care of het iCare platform kunt u contact opnemen met Irene van Duijvendijk door een mail te sturen naar duijvendijk@nictiz.nl.


reacties