news photo
22-08-2013
0

Met het Acuut Zorgportaal zien SEH- en meldkamermedewerkers in één oogopslag in welk ziekenhuis een patiënt terecht kan.

In acute situaties is informatie over beschikbare ziekenhuiscapaciteit zoals, Spoedeisende Hulp (SEH), eerste harthulp, shockroom, CT-trombolyse of OK, essentieel om patiënten met zo min mogelijk vertraging naar het juiste ziekenhuis te vervoeren. Voor het beperken van vervolgschade bij de patiënt moeten zorgverleners in de acute zorgketen (meldkamercentralisten, ambulanceverpleegkundigen en SEH-hulpverleners) direct over deze waardevolle informatie beschikken.

Acuut Zorgportaal

In veel gevallen wordt deze informatie met behulp van faxen, telefoontjes en whiteboards gedeeld. Dit gaat in de meeste gevallen goed, maar de kans op fouten en verwarring is groot. In opdracht van de koepelorganisaties in de acute keten heeft Nictiz de webapplicatie ‘Acuut Zorgportaal’ ontwikkeld dat zorgverleners direct een pragmatisch online overzicht geeft van de relevante (pre-)hospitale capaciteit.

Wet Toelichting Zorginstellingen

Het Acuut Zorgportaal biedt ondersteuning aan Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)-regio’s om aan de Wet Toelichting Zorginstellingen (WTZi) te voldoen. Deze wet verplicht alle aanbieders van acute zorg om in het ROAZ afspraken te maken over een betere samenwerking en borging van spreiding en bereikbaarheid.
De whitepaper ‘Beschikbare ziekenhuiscapaciteit voor acute zorgverlening in één oogopslag’  beschrijft hoe zorgverleners in de acute zorg met het Acuut Zorgportaal in één oogopslag zien in welke ziekenhuis een patiënt terecht kan.

Meer weten?

Voor meer informatie over de whitepaper kunt u terecht bij Gert Koelewijn of @GertKoelewijn.


reacties