news photo

Lees in deze publicatie welke opties artsen hebben voor het delen van medische gegevens met hun patiënten.

02-09-2015
0

Een groeiende groep zorggebruikers wil online inzage hebben in hun eigen medische gegevens. Zorgaanbieders staan hierdoor voor de keuze of en hoe ze zorggebruikers deze inzage gaan bieden. Om zorgaanbieders hierbij te helpen, biedt de publicatie 'Patiëntportalen: hoe staat de markt ervoor?' ​een overzicht van beschikbare producten (patiëntportalen) en de bijbehorende functionaliteiten. Het overzicht is gebaseerd op een marktscan die Nictiz heeft uitgevoerd.

​​In totaal zijn er 34 patiëntportalen opgenomen in het overzicht. Het overzicht maakt inzichtelijk welke functionaliteiten het portaal wel en niet heeft. Bijvoorbeeld of het mogelijk is om de medische gegevens te downloaden, of dat het mogelijk is voor een patiënt om zelf gegevens (zoals zelfmetingen) toe te voegen. Ook zijn de bestaande koppelingen met andere medische systemen inzichtelijk gemaakt. Het gaat hierbij specifiek om koppelingen met ziekenhuis-, apothekers-, keten- of huisartsinformatiesystemen. Uit de marktscan blijkt dat er een groot aanbod van patiëntportalen met een divers aanbod aan functionaliteiten beschikbaar is, maar dat ook een aantal zaken nog extra aandacht nodig hebben.

Bekijk het overzicht en lees alles wat is opgevallen tijdens de marktscan in deze publicatie.


8-9-2015 - rectificatie m.b.t. Mijn UMC Utrecht op pagina 15: twee-factor authenticatie en downloaden (in PDF) zijn wèl beschikbaar in het patiëntportaal 'Mijn UMC Utrecht'.


reacties