news photo
15-10-2015
0

​​​​​​​​Mag ik mijn medisch dossier inzien? Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik verhuis? Mogen mijn zorgverleners mijn gegevens onderling uitwisselen? Zomaar wat vragen die patiënten hebben over hun medisch dossier. Om antwoord te geven op deze vragen, heeft het platform Patiënt en eHealth van Nictiz in samenwerking met de NPCF drie filmpjes ontwikkeld. De filmpjes gaan specifiek in op inzage in het medisch dossier, het verhuizen van medische gegevens en het geven van toestemming voor het delen van medische gegevens.

Een werkgroep van het platform Patiënt en eHealth​ heeft zich het afgelopen jaar gebogen over het thema informatiebeveiliging. Er is al veel informatie beschikbaar op het gebied van beschikbaarheid, beveiliging en privacy. De voornamelijk (wets)technische en functionele informatie heeft ook betrekking op de rol en rechten van de patiënt, maar is juist voor hen lastig te lezen en te begrijpen.

Patiëntvriendelijke videoboodschappen

De NPCF stelt de patiëntvriendelijke videoboodschappen via haar website beschikbaar. Op hun website is daarnaast meer informatie te vinden over dossierinzage en het uitwisselen van medische gegevens. Als uw organisatie deze videoboodschap ook wil verspreiden naar patiënten, kunt u verwijzen naar de NPCF-website of met ons ​contact opnemen. U vindt de filmpjes onderaan deze pagina. 

Over het platform Patiënt en eHealth
Wilt u ook de patiënt een grotere rol geven in zijn eigen zorgproces? Het platform Patiënt en eHealth ontwikkelt business cases, best practices en standaarden die bijdragen aan patient empowerment. Het platform bestaat inmiddels uit bijna honderd partijen met daarin zorgaanbieders, zorgverleners, koepels, ICT-leveranciers en patiëntvertegenwoordiging. Wilt u ook deelnemen aan het platform? Meld u dan aan bij Marinka de Jong.  ​ 

De werkgroep van het platform bestaat uit medewerkers van de volgende organisaties: CREQ, JUSTthIS, Nictiz, Open Line​, Parnassia Groep, Patientenfederatie NPCF, PKIpartners, quCare Solutions, Redmax, Stichting DigitaleZorg.nl.


reacties