news photo

14 april 2016

21-04-2016
0

..’Caroline is 45 jaar oud. Ze heeft multiple sclerose (MS). In 16 jaar tijd is ze niet meer in staat de algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren (ADL-afhankelijk). Ze beweegt zich voort in een elektrische rolstoel met kinbesturing. Caroline heeft 30 zorgverleners die haar ondersteunen om haar kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Deze zorgverleners communiceren onderling en schrijven notities op over de zorg voor Caroline. Caroline deelt wel eens een ervaring en vraagt dan of dat genoteerd kan worden, maar weet nooit of dat gebeurt. Dat geeft haar een onveilig gevoel. Caroline gaat graag uit met de Zonnebloem. De zorgverleners bij de Zonnebloem moeten goed op de hoogte zijn van hoe het gaat met Caroline en wat de behandeladviezen zijn. Caroline verzamelt de informatie en geeft dit mondeling door'.. 

Meer regie over gezondheid

Het creëren van regie, rust, vertrouwen, inzicht en vrijheid voor patiënten wordt bereikt met het landelijk programma ‘Meer regie over Gezondheid’. Dit is een programma van de patiëntenfederatie NPCF. Samen met Nictiz en het ministerie van VWS voert zij het programma uit. Net als Caroline zijn er veel patiënten die meer regie over hun gezondheid willen voeren.

Presentaties

Patiëntervaringen en meer regie over de eigen gezondheid stonden centraal tijdens de platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 14 april jl. Jack van Gils, Margot Brands en Anne-Mieke gaven inspirerende presentaties hierover. Hun presentaties kunt u downloaden:

Heeft u vragen over het platform Patiënt en eHealth? Neem dan contact op met Henk Hutink via 06-20120846 of hutink@nictiz.nl.reacties