news photo
28-11-2014
0

​Patiëntparticipatie blijft onverminderd in focus. Dat is de conclusie van de platformbijeenkomst Patiënt en eHealth die afgelopen donderdag 13 november in Utrecht plaatsvond.

De agenda van de elfde plenaire bijeenkomst was gevuld met een update van de projecten binnen het platform, maar ook met relevante ontwikkelingen van organisaties als Zelfzorg Ondersteund en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).
In al deze trajecten speelt de patiënt een sleutelrol. Bernadette van Oost van de NPCF vertelde over het PGD Kader 2020, dat als doel heeft een kader te realiseren voor de ontwikkeling, invoering en opschaling van Persoonlijke GezondheidsDossiers. Een ambitieus project dat de verschillende invalshoeken in samenhang beschouwd. De verschillende puzzelstukjes moeten op elkaar aansluiten, om de puzzel compleet te maken.
Naast PGD’s was er ruim aandacht voor awareness over informatiebeveiliging en is een stappenplan geboden voor eHealth in de (kleine) huisartsenpraktijk. Download hieronder de presentaties voor meer inhoudelijk informatie:

Er was veel herkenning bij het benoemen van de nieuwe werkgroep ‘Best practices van implementatietrajecten’ die binnenkort van start gaat. Joost Hermanns van Compaan geeft aan dat veel zorgverleners met het inzetten van eHealth bezig zijn. Implementaties verlopen niet altijd goed, omdat blijkt dat organisaties bij de start van implementatietrajecten soms minder kennis hebben dan gewenst. Joost stelt voor om in deze werkgroep een toegankelijk document te maken om ervaringen te delen van organisaties die een succesvolle eHealth-implementatie hebben doorlopen.

Er was veel herkenning bij het benoemen van de nieuwe werkgroep ‘Best practices van implementatietrajecten’ die binnenkort van start gaat. Joost Hermanns van Compaan geeft aan dat veel zorgverleners met het inzetten van eHealth bezig zijn. Implementaties verlopen niet altijd goed, omdat blijkt dat organisaties bij de start van implementatietrajecten soms minder kennis hebben dan gewenst. Joost stelt voor om in deze werkgroep een toegankelijk document te maken om ervaringen te delen van organisaties die een succesvolle eHealth-implementatie hebben doorlopen.

Meer weten over het platform Patiënt en eHealth?

Vanuit het platform worden werkgroepen gestart om tools, business cases, best practices en standaarden te ontwikkelen op het gebied van eHealth. De patiënt zetten we hierbij centraal. Als u zich aan wilt sluiten bij het platform en een actieve bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van dergelijke producten, kunt u contact opnemen met Marinka de Jong.


reacties