news photo
19-01-2016
0

​De Kernset Patiëntproblemen is vanaf nu door alle verpleegkundigen en verzorgenden te gebruiken in hun dagelijks werk. Deze kernset zorgt voor eenmalige registratie van zorggegevens door gebruik van eenduidige termen. Zo kunnen zorggegevens worden uitgewisseld en zijn ze herbruikbaar in verschillende zorgsectoren. “Verpleegkundigen en verzorgenden zetten hiermee een belangrijke stap naar het zichtbaar maken van de bijdrage aan de kwaliteit van zorg die zij leveren", aldus Sonja Kersten, directeur V&VN.

De werking en het resultaat van de Nationale Kernset is samengevat in een infographic. Nictiz helpt V&VN door de kernset ook voor computers geschikt te maken. De taal van de verpleegkundige is vertaald naar SNOMED CT, een internationaal terminologie van en voor zorgverleners.Waarom een Kernset Patiëntproblemen?

De zorg die patiënten nodig hebben, wordt vaak door verschillende zorgverleners geleverd. Vaak ook in verschillende sectoren, bijvoorbeeld bij de huisarts, het ziekenhuis, bij de fysiotherapeut en terug in de thuissituatie. Verpleegkundigen en verzorgenden werken in al die verschillende sectoren en leggen vast welke problemen zij identificeren. Wanneer een patiënt aangeeft dat hij angstig is, moet dat hetzelfde begrip zijn voor een verpleegkundige of verzorgende in het ziekenhuis, het verpleeghuis of de thuiszorg. Dat is nu niet zo. Er worden verschillende termen gebruikt voor hetzelfde probleem. De Kernset Patiëntproblemen is bedoeld om eenduidig, ofwel voor één uitleg vatbaar, problemen vast te leggen.

Deze standaardisatie van patiëntproblemen levert de volgende voordelen op:

  • patiëntgegevens, gebaseerd op SNOMED CT, worden uitwisselbaar, vergelijkbaar en herbruikbaar voor alle zorgprofessionals;
  • werken met een set eenduidige termen voorkomt dubbele registratie en fouten, het draagt bij aan het verminderen van registratielast voor verpleegkundigen en verzorgenden;
  • communicatiemogelijkheden tussen zorgprofessionals en patiënt, maar ook tussen zorgverleners onderling worden vergemakkelijkt;
  • het zorgtraject van de patiënt is beter te volgen.

“Door te werken met dezelfde patiëntproblemen is het niet meer nodig zorggegevens handmatig over te typen in het elektronisch patiënt- of cliëntdossier”, een groot voordeel”, geeft een verpleegkundige aan.


Door en voor verpleegkundigen en verzorgenden

Om tot een goede Kernset Patiëntproblemen te komen heeft V&VN samen met expertisecentrum Nivel een onderzoek bij een kleine 1000 verpleegkundigen en verzorgenden uit alle zorgsectoren uitgevoerd. Het resultaat is een overzicht van waarin zogenaamde verpleegsensitieve patiëntproblemen in eenduidige termen staan omschreven. Dat wil zeggen dat verpleegkundigen een grote invloed hebben op het signaleren van de problemen en het toepassen van oplossingen ervan. Verpleegkundige zorg is niet statisch. De mogelijkheid voor feedback is daarom aan het overzicht toegevoegd.  


Afgestemd op internationaal terminologie SNOMED CT

De Nationale Kernset staat niet op zichzelf. De set is gebaseerd op de internationale referentieterminologie SNOMED CT. Centraal in deze referentieterminologie staat het eenduidig definiëren en coderen van termen (begrippen) die nodig zijn om het zorgproces te kunnen verslaan. Zorginstituut Nederland en het Informatieberaad zien SNOMED CT als voorkeursterminologie. NIctiz beheert in Nederland SNOMED CT.  


Meer informatie

Naar de Kernset Patiëntproblemen
Thema Kernset
V&VN visie ‘Eenheid in begrip’

Voor vragen over de Nationale Kernset kunt u contact opnemen met Renate Kieft, programmaleider Nationale Kernset  V&VN of met Pim Volkert, coördinator Terminologiecentrum Nictiz
Voor persvragen kunt u terecht bij Erwin Schievink (V&VN), 06 141 98 340.reacties