news photo
15-04-2014
0

Dit was een conclusie van de iCare platformbijeenkomst, die ging over best practices van eHealth en domotica in de caresector.

De aanwezige verpleegkundigen, informatici en beleidsmakers waren het erover eens dat er bij de implementatie van een eHealth-dienst niet alleen naar de techniek, maar ook naar het hele proces er omheen gekeken moet worden. Naast het bespreken van best practices was er tijdens de bijeenkomst aandacht voor de mogelijkheden voor de functie van klinisch informaticus in de caresector.

Presentaties

Hieronder vindt u de presentaties die zijn gegeven tijdens de bijeenkomst:
-    Implementatie van slimme zorgtechnologie in Nederland, Johan van der Leeuw (Vilans)
-    eHealth bij Cordaan, Angela Moenis & Ton van Everdingen (Cordaan)
-    Implementatie Beelschermzorg en Medido bij Florence, Marian van Schie & Rehana Reyers (Florence)
-    Klinisch informaticus in de caresector, Michiel Sprenger (Nictiz)

Over het iCare platform

De caresector heeft aangegeven behoefte te hebben aan een landelijk platform om kennis en ervaringen uit te wisselen. Om aan deze behoefte te voldoen, organiseert Nictiz samen met verpleegkundigen, informatici en beleidsmakers uit de caresector ‘iCare platformbijeenkomsten’. Bent u werkzaam binnen de caresector op het snijvlak van zorg en ICT en wilt u de volgende keer ook deelnemen? Of heeft u vragen over het iCare platform? Neem dan contact op met Irene van Duijvendijk.


reacties