Nieuws

Publieksjaarverslag 2021 online beschikbaar

24/06/2022
In 2021 voelden we de urgentie van de versnelling van de digitale gegevensuitwisseling in de zorg misschien wel sterker dan ooit. Voor Nictiz betekende dit een toenemende vraag naar onze standaarden en kennisproducten. Daarbij bleven we ons inzetten voor ons doel: de verbetering van digitale informatievoorziening en databeschikbaarheid in de zorg. Niet alleen voor primaire zorg maar ook voor kwaliteitsverbetering, innovatie en onderzoek: betere gezondheid door betere informatie. En dat is actueler dan ooit. Bijvoorbeeld door Passende Zorg, het onlangs verschenen OECD-rapport, de concept Europese verordening European Health Data Space en de Wegiz.

Nictiz is op meerdere fronten actief: we ontwikkelen en onderhouden (informatie)standaarden, en we verzamelen kennis over informatievoorziening en dragen die uit. Ook verkennen we nieuwe nationale en internationale ontwikkelingen en werken we aan het nationale beheer van (het stelsel van) standaarden. Zo willen we samen met jullie, de diverse partijen in het zorgveld, uiteindelijk komen tot een duurzaam zorginformatiestelsel in Nederland.

Via onderstaande link vind je ons publieksjaarverslag van 2021. Daarin lees je een selectie van onze bijdragen en activiteiten. Een terugblik op 2021 met oog voor de actualiteit in 2022 en verder.

Je vind het volledige publieksjaarverslag hier op onze website.