news photo
08-11-2013
0

Op 12 december organiseert Nictiz in Utrecht een seminar voor (ziekenhuis)apothekers over elektronische medicatiebewaking.

Patiënten ontvangen steeds vaker zorg van verschillende zorgverleners. Dit betekent dat zorgverleners, zoals apothekers en huisartsen, ook steeds vaker elektronisch medicatiegegevens met elkaar uitwisselen om de juiste zorg te leveren. Deze bredere uitwisseling is alleen mogelijk als de zorgsystemen goed met elkaar kunnen communiceren, technieken op elkaar aansluiten en de gegevens eenduidig zijn.
Zo is het voor medicatiebewaking belangrijk om een goed gecodeerd geneesmiddelenbestand te hebben (conform de G-Standaard). Daarnaast helpt het gebruik van specifieke labwaarden, zoals de nierfunctie, bij medicatiebewaking.
Op 12 december organiseert Nictiz in de Jaarbeurs in Utrecht een seminar over deze ‘nieuwe generatie medicatiebewaking’. Het seminar bestaat uit twee delen. 

  • Deel 1 ‘Elkaar altijd en overal begrijpen: eenduidige medicatiegegevens’. Hierin behandelen we de noodzaak en implementatie van een goed beheerd geneesmiddelenbestand voor elektronische medicatiebewaking bij het voorschrijven en verstrekken van medicatie. De praktische insteek zorgt voor directe toepasbaarheid in uw eigen omgeving. 

  • Deel 2 ‘Inzicht in labwaarden’. Hierin besteden we aandacht aan het uitwisselen van labwaarden tussen laboratoria en apothekers. Met de standaarden van Nictiz is het nu mogelijk om inzage te krijgen in deze labwaarden. Daarnaast zijn er steeds meer technische mogelijkheden om medicatiebewaking uit te voeren met behulp van medisch beslissingsondersteunende systemen. Met een voorbeeld lichten we de mogelijkheid toe.

Meer informatie over het programma vindt u hier.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?

Nictiz nodigt apothekers en ziekenhuisapothekers, maar ook beheerders van het geneesmiddelenbestand, klinisch chemici, ICT-managers werkzaam in de tweedelijnszorg, staffunctionarissen van ziekenhuizen en laboratoria uit om kennis te vergaren en uit te wisselen over elektronische medicatiebewaking met eenduidige medicatiegegevens en labwaarden.

Datum en locatie

Het seminar vindt in het Beatrixgebouw plaats van de Jaarbeurs in Utrecht op donderdag 12 december 2013 van 12:30 uur tot 17:30 uur. Het adres is Jaarbeursplein, 3521 AL in Utrecht.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze gratis bijeenkomst met het online inschrijfformulier. Op dit formulier kunt u aangeven bij welke onderdelen u aanwezig wilt zijn. Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Gert Koelewijn.


reacties