news photo
02-01-2014
0

NEN7521, het juridisch kader voor toegang tot patiëntendata en nieuwe technieken zoals federatief inloggen komen aan bod.

Het seminar ‘Toegang tot patiëntendata’ vindt plaats op 21 januari 2014 in het Vechthuis in Utrecht en wordt georganiseerd door PIMN (Platform Identity Management Nederland) in samenwerking met Nictiz.
De toegang tot patiëntgegevens speelt een rol bij vrijwel alle ontwikkelingen als het gaat om ICT in de zorg. Tijdens het seminar komen de nieuwste inzichten op dit gebied aan de orde, zoals NEN7521, een kader voor het regelen van toegang tot patiëntengegevens. MC Haaglanden deelt haar eigen casus en praktijkervaringen op dit gebied. We besteden uitgebreid aandacht aan de mogelijkheden voor toegang tot patiëntendata via portalen, en de toepassing daarvan in de praktijk. Er vinden daarnaast drie workshops plaats die dieper ingaan op toegang tot portalen, logging, toegang via medische apps, DigiD en eHerkenning.
Het seminar is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij gegevensuitwisseling met andere zorginstellingen en via portalen. Daarnaast kunnen ICT-leveranciers kennis nemen van nieuwe mogelijkheden en eisen voor de toegang tot patiëntendata.

Meer informatie en inschrijven

U kunt zich online inschrijven via deze link. De kosten voor zorgverleners en andere eindgebruikers bedragen € 75,00 (excl. btw) en voor leveranciers en adviseurs € 175,00 (excl. btw). Voor vragen kunt u terecht bij PIMN (pimn@pimn.nl of 06-23642513).


reacties