news photo
17-09-2013
0

Marjolein ten Kroode en Wout Adema zijn per 16 september 2013 toegetreden tot het bestuur van Nictiz.

Marjolein (M.P.I.) ten Kroode is sinds 2009 voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ Rivierduinen.  Naast haar allround bestuurlijke ervaring, in o.a. de zorg, heeft zij ruime ervaring in het verder brengen van digitale dienstverlening. In 2008 werd zij gekozen tot ICT Personality van dat jaar. Zij kreeg de prijs, omdat ze ICT met succes heeft ingezet bij de grootschalige vernieuwing van het uitkeringstraject binnen de Sociale Verzekeringsbank.
Wout (W.J.) Adema is sinds 2012 Directeur Zorginkoop Tweedelijnszorg bij Achmea. Hij is verantwoordelijk voor de inkoop van Medisch Specialistische Zorg en Geestelijke Gezondheidszorg. Adema was tot 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis St. Jansdal waar hij begon als manager financiën en informatievoorziening.
Nictiz bestuurslid Greet prins, die in 2011 tot het bestuur van Nictiz toetrad, is teruggetreden. De overige leden van het bestuur zijn voorzitter Henk Bosma (onder meer lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en oud-commissaris van een ICT-bedrijf) en Ruud Hopstaken (vice-voorzitter Raad van Bestuur Academisch Medisch Centrum Amsterdam).


reacties