news photo
05-11-2015
0

​​​Hoe zorg je ervoor dat eHealth, zoals telemonitoring, beeldschermzorg en domotica, veilig wordt gebruikt? Om deze vraag te beantwoorden, heeft Nictiz mensen geïnterviewd die betrokken zijn (geweest) bij het implementeren van eHealth in een zorginstelling.  Deze ervaringen zijn gebundeld in de publicatie ‘Veilig omgaan met eHealth: dit zeggen de experts​’. 

​Er wordt in veel zorginstellingen gebruik gemaakt van eHealth om het zorgproces te ondersteunen en om de zorg veiliger en efficiënte​r te maken. Toch zit daar ook een keerzijde aan: hoe zorg je er voor dat er niet juist fouten of incidenten ontstaan door de inzet van eHealth? Hoe zorg je ervoor dat gebruikers veilig omgaan met eHealth? Door verschillende experts te interviewen, wordt inzichtelijk hoe zij in de praktijk omgaan met de risico’s en het voorkomen daarvan. De lezer van de whitepaper krijgt hiermee een kijkje in de keuken bij andere soortgelijke instellingen, wat kan helpen om de eigen risico’s zoveel mogelijk te beperken en te leren van eerder opgedane ervaringen. 

“Er wordt steeds meer op de technologie vertrouwd. Zorgverleners en cliënten moeten dan wel weten wat ze moeten doen, als iets niet werkt.” Projectmedewerker bij Cordaan​
“leid zorgverleners op tot superusers, en betrek ze nauw bij de inkoop- en implementatietrajecten. Dan kunnen collega-zorgverleners bij problemen ook als eerste terecht bij deze ervaringsdeskundigen.” Adviseur zorg en technologie bij Icare

De focus van dit onderzoek ligt op eHealth waarbij de patiënt ook een rol speelt als gebruiker. Daarbij richt het onderzoek zich op de langdurige zorg (zoals verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg). Naast projectleiders, managers en zorgverleners zijn ook een aantal mensen geïnterviewd die zich bezig houden met de NEN 8028 (norm met kwaliteitseisen voor telemedicine) en het bijbehorende QAEH-keurmerk. Tot slot geeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg haar visie op het veilig omgaan met eHealth. 

“Als het niet lukt om als zorgaanbieder in gesprek te gaan met je leverancier over verbeterpunten, verenig je dan met andere klanten in een vereniging om zo meer stem te hebben.” Inspecteur zorg-ICT bij de IGZ​

reacties