news photo
11-04-2016
0

​​In Nederland heeft een op de vijf kinderen van 4 tot 12 jaar een chronische aandoening​1. De overdracht van de verpleegkundige gegevens van het kind en gezin tussen verschillende zorgverleners verloopt echter verre van soepel. Uit eerder onderzoek ​blijkt dat de overdracht onvolledig is, niet eenduidig en soms helemaal ontbreekt. Om dit proces te verbeteren gaan beroepsvereniging V&VN en Nictiz gezamenlijk vastleggen welke gegevens noodzakelijk en eenduidig uitgewisseld moeten worden bij verpleegkundige zorg voor het kind van 0 tot 18 jaar en het gezin.

​​Jacobien Wagemaker, voorzitter V&VN Kinderverpleegkunde: ‘Wanneer een kind (langdurig) ziek is, kunnen kind en gezin te maken krijgen met verschillende afdelingen, organisaties en professionals in de zorg. Een goede eenduidige overdracht voor continuïteit en kwaliteit van zorg is daarbij onontbeerlijk. Vaak lijkt het echter wel of we allemaal verschillende talen met elkaar praten. Met de ontwikkeling van een standaard verpleegkundige overdracht voor kindzorg komt daar einde aan.’ 

​Samen zorgproces verbeteren

Om het zorgproces te verbeteren slaan Nictiz en bij V&VN aangesloten verpleegkundigen die met kinderen werken de handen ineen om dit probleem aan te pakken. In het gezamenlijke project ‘Ontwikkeling standaard generieke verpleegkundige overdrachtsgegevens kind en gezin’ stellen kinderverpleegkundigen vast welke informatie nodig is om de verpleegkundige zorg te continueren. 

Irene van Duijvendijk en Erna Vreeke, projectleiders Kind & Gezin over de samenwerking: ‘Nadat bepaald is welke gegevens noodzakelijk in de overdracht van kinderen moeten terug komen, is het belangrijk dat deze informatie – zonder interpretatieverschillen – tussen computersystemen kan worden gedeeld.’

Eind 2016 kunnen leveranciers hun systeem aanpassen op de standaard generieke verpleegkundige overdrachtsgegevens Kind & Gezin en in 2017 zijn zorgverleners in staat om de verpleegkundige overdracht van kinderen op een eenduidige manier uit te wisselen. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het project ‘Ontwikkeling standaard generieke verpleegkundige overdrachtsgegevens kind en gezin’ kunt u contact opnemen met Irene van Duijvendijk.


1 Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2008/49/een-op-de-vijf-kinderen-heeft-chronische-ziekte


reacties