news photo
25-11-2013
0

In de whitepaper vindt u een overzicht van de risico’s van eHealth, wet- en regelgeving en beheersmaatregelen.

eHealth wordt gezien als een van de belangrijkste ontwikkelingen in de hedendaagse gezondheidszorg en inmiddels zijn veel zorginstellingen hard aan het werk om eHealth in hun zorgaanbod te integreren. Om de implementatie van eHealth zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk te bedenken dat eHealth ook risico’s met zich mee kan brengen als het niet op de juiste manier wordt ingezet. Een goed inzicht in de risico’s van eHealth geeft een zorginstelling handvatten om ze te beheersen, wat leidt tot een hogere patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.

Deze whitepaper geeft een overzicht van de risico’s van eHealth en maakt hierin onderscheid tussen mensgebonden, organisatiegebonden en technologiegebonden risico’s.  Er zijn verschillende wettelijke en richtinggevende kaders, methoden en hulpmiddelen voor het beheersen van deze risico’s. Hiervoor hebben wij de mogelijkheden onderverdeeld in vier categorieën:

  1. Wetten, normen, handreikingen en richtlijnen die van toepassing zijn op eHealth-diensten in de zorg.
  2. Systemen om risicomanagement van eHealth toe te passen in de organisatie.
  3. Methoden om risicomanagement van eHealth toe te passen in de organisatie. 
  4. Concrete acties om risico’s te inventariseren en te beheersen.

Klik hier om de whitepaper te downloaden.

Voor wie?

Deze whitepaper is bedoeld voor bestuurders, managers en zorgprofessionals die belast zijn met de implementatie van eHealth en met de risicobeheersing hiervan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de risicobeheersing van eHealth binnen uw organisatie? Neem dan contact op met Hans Ossebaard (RIVM) of Kim Idzardi (Nictiz).


reacties