news photo

Een handreiking voor het inpassen van zelfmetingen in de reguliere zorg

24-03-2014
0

​Het gebruik van apparaten, internettoepassingen en apps waarmee je als patiënt informatie over je eigen lichaam kunt meten, vastleggen, interpreteren en desgewenst delen neemt toe. Steeds meer mensen gaan zelf actief aan de slag met het monitoren van hun gezondheid, door eigen invoer van informatie, of met gebruikmaking van sensoren en ‘devices’.
In de whitepaper ‘Zelfmetingen en de Nederlandse gezondheidszorg’ worden ontwikkelingen rondom deze zelfmetingen verkend. Hierbij wordt vooral ingegaan op wat er gebeurt als de patiënt met deze gegevens de spreekkamer binnenkomt. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op het soort gegevens, de vastlegging, de wijze van transport van de gegevens en de duiding hiervan. Er komt in het tweede deel van de whitepaper een flink aantal vragen aan bod op het gebied van bruikbaarheid en uitwisselbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en juridische aspecten. Om deze vragen te beantwoorden, wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Een belangrijke constatering is dat de reguliere sector nog lang niet klaar is voor het omgaan met gegevens die de patiënt meeneemt. Een aantal aanbevelingen gaat hier specifiek op in.

Meer informatie

De whitepaper ‘Zelfmetingen en de Nederlandse gezondheidszorg is een product van het platform Patiënt en eHealth, meerdere deelnemers van de werkgroep Zelfgegenereerde Gezondheidsinformatie hebben een grote bijdrage geleverd. Heeft u na het lezen van de whitepaper nog vragen?

Neem dan contact op met Vincent van Pelt of Marinka de Jong, of één van de auteurs van het whitepaper.

Marinka de Jong licht de whitepaper op de Zorg & ICT beurs toe. Op 25, 26 en 27 maart om 14.00 uur presenteert zij deze whitepaper op de Zorgacademie in de sessie  ‘Wat kan ik straks met mijn persoonlijke gezondheidsgegevens’. In dezelfde sessie gaat Marcel Heldoorn van de NPCF in op het gebruik van persoonlijk gezondheidsdossiers.


reacties