Verbeter informatie-uitwisseling in GGZ met bestaande standaarden

18-10-2017
0

Nictiz heeft samen met de GGZ-instellingen Rivierduinen, Arkin, GGZ Oost-Brabant en Parnassia Groep een (technische) marktanalyse gemaakt van de informatie-uitwisseling in de sector. Het rapport "informatie-uitwisseling in de GGZ-sector" is op 18 oktober gepubliceerd.

Helpt u mee om patiënten meer regie te geven in afspraken met hun zorgverleners?

12-10-2017
0

Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om binnen één omgeving veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. Wij bieden iedereen de gelegenheid op eAfspraak feedback te geven.

Volledige Basisgegevensset Zorg voor uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen

02-10-2017
0

​Nictiz heeft voor MedMij de Basisgegevensset Zorg volledig gereed gemaakt voor het uitwisselen van gegevens zoals bijvoorbeeld diagnoses, verrichtingen (operatief) of geplande zorgactiviteiten, met PGO's.

Patiënt vaker inzage in onderzoeksresultaten en medicatieoverzicht via patiëntportalen

25-09-2017
0

Een op de drie ziekenhuizen in Nederland heeft een patiëntportaal, zo blijkt uit onderzoek van Nictiz, het expertisecentrum eHealth. Bij vijfentwintig van de achtentwintig patiëntportalen heeft de patiënt inzage in onderzoeksresultaten.

Geef het e-consult de ruimte om zich te bewijzen

05-09-2017
0

Nictiz en Nivel hebben in het kader van de jaarlijkse eHealth-monitor onderzoek gedaan naar het gebruik van e-consult. Hierover is een artikel verschenen in ICT&Health.

Ethiek en eHealth: maakt eHealth goede zorg beter?

30-08-2017
0

Wat is goede eHealth? Is eHealth wel geschikt voor iedereen? Samen met het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) organiseren we op donderdag 28 september a.s. een bijeenkomst over de ethische aspecten van eHealth.

Diabetespatiënten wisselen via MedMij bloedglucosewaarden uit met de huisarts

28-08-2017
0

Diabetespatiënten wisselen via MedMij bloedglucosewaarden uit met de huisarts. De resultaten van deze proef zijn in een factsheet gebundeld.

e-consult kun je doen wanneer het jou uitkomt

01-08-2017
0

Om inzicht te krijgen in het verschil tussen het aanbod en gebruik van het e-consult zijn in de eHealth-monitor 2017 zorggebruikers over dit onderwerp bevraagd. Nictiz en het NIVEL hebben hierover een factsheet uitgebracht.