e-consult kun je doen wanneer het jou uitkomt

01-08-2017
0

Om inzicht te krijgen in het verschil tussen het aanbod en gebruik van het e-consult zijn in de eHealth-monitor 2017 zorggebruikers over dit onderwerp bevraagd. Nictiz en het NIVEL hebben hierover een factsheet uitgebracht.

Digitale verpleegkundige overdracht stijgt

13-07-2017
0

​Het aantal digitale verpleegkundige overdrachten is met 10% gestegen ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder ruim 340 respondenten, uitgevoerd door Nictiz en V&VN in de eerste twee kwartalen van 2017.

Patiënt en zorgverlener, partners in eHealth

11-07-2017
0

In het kennismagazine Patiënt en zorgverlener, partners in eHealth​ laten we met ervaringsverhalen van zorgverleners, experts en patiënten zien dat de inzet van eHealth om een partnerschap tussen zorgverlener en patiënt vraagt.

Hoe maken we online inzage tot een succes?

20-06-2017
0

Kennismagazine met praktische handvatten voor het regelen van online inzage. U vindt er onder andere een top 10 adviezen, de praktijkverhalen van projectleiders, patiënten en zorgverleners en een geactualiseerde argumentenwijzer.

Graag uw feedback over de patiëntspecificaties voor de Basisgegevensset Zorg voor MedMij

19-06-2017
0

Graag uw feedback over de patiëntspecificaties voor de Basisgegevensset Zorg voor MedMij. Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken.

Afsprakenset voor geneesmiddelovergevoeligheden

31-05-2017
0

Huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en specialisten hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het digitaal registreren en uitwisselen van geneesmiddelovergevoeligheden. Gebruik van deze afspraken kan schade bij de patiënt voorkomen of beperken.

Denkt u mee MedMij?

18-05-2017
0

​​Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. Wij geven iedereen de gelegenheid om feedback te geven via ‘Openbare Consultatie’.

Online inzage voor VIPP

17-05-2017
0

Op 30 mei en 14 juni organiseert het VIPP-programma in samenwerking met Nictiz de themabijeenkomst 'Online inzage'. Het programma is speciaal aangepast aan instellingen die meedoen aan het VIPP-programma. Tijdens deze dag delen een drietal ziekenhuizen hun ervaringen met de opzet en uitrol van online inzage. Zo geven ze inzicht in de 'lessons learned' en krijgt u praktische adviezen. Hierbij staan de veranderkundige uitdagingen centraal. ​