Nieuwsbrief oktober 2019

Kom naar het Expertpanel!

Dinsdag 19 november is er weer een Expertpanel Medicatieproces in Nieuwegein. Komt u ook? Aanmelden kan via: medicatieproces@nictiz.nl.

Op het Expertpanel worden verschillende onderwerpen besproken in een plenair gedeelte en in workshops. Deze keer staan op de agenda onder andere:

 • het vervolg op de toedienkolom;
 • de start van de dooronwikkeling van ICA;
 • de nieuwe versie van de informatiestandaard versie 9.0.8;
 • het spelen van de online game Medicine Mania;
 • en een blik vooruit op de implementatie van de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten en bijbehorende informatiestandaarden Medicatieproces, Lab2zorg en ICA.

Voor degenen die nog niet zo bekend zijn met het programma wordt een introductie gegeven op de informatiestandaard Medicatieproces. Wij zien u graag tegemoet op 19 november!

Programma:
14.30 – 15.45 Introductie Medicatieproces (facultatief)
15.45 – 20.00 Expertpanel

31 oktober 2019 Training Medicatieproces voor IT-leveranciers

Op donderdag 31 oktober van 11.00 tot 15.30 uur organiseert het programma Medicatieproces een training speciaal voor IT-leveranciers ter ondersteuning bij het implementeren van de informatiestandaard Medicatieproces.
De opzet van de training is gewijzigd ten opzichte van voorgaande trainingen. Het functionele en het technische deel zijn gesplitst zodat niet alle deelnemers het technische deel bij hoeven te wonen. Daarnaast is het technische deel verdeeld in een workshop voor uitwisseling tussen zorgverleners (CDA) en een workshop voor (kandidaat) deelnemers in het MedMij-stelsel (FHIR).

Programma:

 • Introductie Medicatieveiligheid
 • Bouwstenen Medicatieproces en Functioneel Ontwerp
 • Verdieping Functioneel Ontwerp
 • Dataset en scenario’s in ART-DECOR
 • Introductie testen, kwalificeren en accepteren

Lunch
Na de lunch vervolg met parallelle workshops Technisch Ontwerp, kwalificatie en acceptatie:

 • Workshop: HL7v3 CDA en ART-DECOR
 • Workshop: FHIR, Simplifier en Touchstone

Informele afsluiting

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met vrijdag 25 oktober door een mail met uw contactgegevens te sturen naar: medicatieproces@nictiz.nl. Wilt u hierin ook aangeven welke workshop u zou willen volgen (CDA of FHIR)? Er is beperkt plek, dus vol = vol. Als u een dieetwens heeft (i.v.m. de lunch) zou u dit dan ook door willen geven zodat wij hier rekening mee kunnen houden? Uw aanmelding wordt bevestigd d.m.v. een uitnodiging voor in uw agenda.

Locatie
HNK, Oude Middenweg 17 in Den Haag (naast het kantoor van Nictiz).

Kom bij ons werken als informatieanalist!

Wil jij medicatieveiligheid verbeteren en digitale gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk maken? Zoek je een vakgebied dat volop in beweging is en waar jij kunt bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen? En wil je onze spil zijn tussen patiënten, zorgverleners en softwareleveranciers? Reageer dan snel! Wij zoeken jou: een initiatiefrijke en resultaatgerichte informatieanalist die bruggen slaat tussen Zorg en ICT en uitstekend informatie en processen kan analyseren. Kijk hier voor de volledige vacature. Ken je iemand voor wie deze vacature interessant is? Delen mag (graag zelfs)!

Nog niet enthousiast genoeg? Hier hoor je één van onze collega’s aan het woord over de informatiestandaard Medicatieproces.

 

Analyse reden van voorschrijven

Nictiz voert een analyse uit over ‘eenheid van taal’, waarbij de ‘reden van voorschrijven’ een van de onderdelen is. De Geneesmiddelenwet, artikel 68.2 schrijft voor dat bij 23 geneesmiddelen de indicatie (reden van voorschrijven) vermeld moet worden. De codestelsels die worden gebruikt om de indicatie vast te leggen, zijn verschillend in de eerste en tweedelijn. Met als gevolg dat bij het gestructureerd uitwisselen van gegevens informatie verloren gaat en medicatiebewaking moeilijker kan plaatsvinden.

Onderdeel van de analyse is een enquête onder leveranciers met vragen over hoe zij de reden van voorschrijven registeren, hoe zij omgaan met de verschillende codestelsels en wat de ideale oplossing zou kunnen zijn om ‘eenheid van taal’ te krijgen.

Bent u leverancier van een voorschrijvend systeem (EVS) of een verstrekkend systeem (AIS)? Dan vragen wij u om de vragenlijst in te vullen. Dat kan via deze link.

 

Voorbeeld uit de praktijk: Voorkom medicatie-incidenten door stopinformatie op medicatie-overzicht

Anna heeft diabetes. Van haar huisarts krijgt zij insuline voorgeschreven zodat haar bloedsuiker lager wordt. Korte tijd later wordt Anna, na een ernstig ongeluk, in het ziekenhuis opgenomen. Het ziekenhuis vraagt haar medicatieoverzicht op en hierop staat naast de insuline ook glimepiride. Haar huisarts heeft dit inderdaad voorgeschreven zodat Anna’s bloedsuikerspiegel daalt. Maar omdat Anna hypo’s kreeg, is zij in overleg met de arts gestopt met glimepiride.

De behandelend arts in het ziekenhuis start Anna’s medicatie, waaronder de insuline en glimepiride zoals aangegeven op het medicatieoverzicht. In het ziekenhuis krijgt Anna een aantal hypoglykemieën. Na een paar dagen wordt ontdekt dat dit komt door de glimepiride.

Later blijkt dat de apothekersassistente een medicatieverificatie heeft uitgevoerd, maar pas nadat de arts de medicatie had geactiveerd. Bij die verificatie ontdekte de assistente dat Anna thuis geen glimepiride gebruikt. Zij informeerde de arts hier niet over omdat zij dacht dat hij bewust de glimepiride had voorgeschreven. Ook maakte zij hier geen notitie van.

Met gebruik van de informatiestandaard Medicatieproces had voorkomen kunnen worden dat Anna een aantal dagen onterecht glimepiride toegediend kreeg. Op het medicatieoverzicht staat naast de verstrekkingen, ook de medicatieafspraak vermeld. Daardoor is ook inzichtelijk welke medicatie is gestopt of gewijzigd.