Experts

Wilt u een expert van Nictiz graag als spreker op uw evenement? Vul dan het aanvraagformulier in.

Aisha Sie

Aisha Sie is arts (niet praktiserend) en informatieanalist bij Nictiz. Zij slaat de brug tussen enerzijds zorgprofessionals en anderzijds technici. Aisha is onderdeel van het Zib-centrum voor...

Maayke Klinkenberg

Karlijn de Bruin

Michiel Faber

Michiel Faber is adviseur e-health bij Nictiz. Vanuit het programma Patiëntparticipatie & eHealth werkt hij aan thema’s als online inzage en het e-consult. Door verhalen uit de...

Marja Verwoerd

Op dit moment is Marja programmamanager Medicatieoverdracht. Met haar team spant zij zich tot het uiterste in zodat iedere zorgverlener binnenkort met een druk op de knop...

Bob van Os

Bob van Os is bij Nictiz programmamanager eID (elektronische identiteit) in de Zorg. Hij is al jaren werkzaam binnen het domein ‘identificatie en authenticatie’ en heeft hierdoor...

Gerda Meijboom

Gerda Meijboom is informatiearchitect en adviseert over informatievoorziening in de zorg. Zij is betrokken bij diverse initiatieven zoals Zib-centrum, programma medicatieveiligheid en zorginfrastructuur. Verder is zij productmanager...

Frauke Wouda

Frauke Wouda is adviseur e-health. Binnen de zorg-ICT houdt zij zich bezig met uitkomstgerichte zorg en disruptieve ontwikkelingen, in het bijzonder artificial intelligence. Doordat ze geneeskunde heeft...

Conchita Hofstede

Conchita Hofstede is manager Expertisecentrum bij Nictiz en lid van de programmacommissie voor HIMSS. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het bedrijfsbureau van Nictiz. In deze turbulente periode met...

Alexander Henket

Alexander Henket, HL7-expert van Nictiz, leest en schrijft standaarden. Alexander is actief lid van de HL7 community. Standaarden zijn voor hem als talen. Het zijn levende dingen...

Bettine Pluut

Bettine Pluut was programmamanager Patiëntparticipatie en eHealth. Samen met haar team zette zij zich in voor succesvol en zinvol gebruik van eHealth-toepassingen voor en door patiënten. Britt...

Britt van Lettow

Britt van Lettow is e-health-adviseur bij Nictiz. Zij adviseert over e-health en doet onderzoek naar dit onderwerp. Britt is ook programmamanager Patiëntparticipatie & eHealth, een programma voor en...

Charlotte Schreuder

Charlotte Schreuder is adviseur eHealth. Ze werkt aan uitdagende eHealth-projecten waarin de gebruiker een belangrijke rol speelt. Charlotte is onder andere projectleider van het thema Online Inzage...

Elise Peters

Als e-health adviseur internationaal bij Nictiz houdt Elise Peters zich bezig met grensoverschrijdende e-health gerelateerde onderwerpen. Zo zet zij zich in voor de vorming van Europees e-healthbeleid...

Elze van Puijvelde-de Groot

Elze van Puijvelde – de Groot is adviseur terminologie bij Nictiz. Ze houdt zich voornamelijk bezig met adviseren over het gebruik van medische terminologie(stelsels). Haar uitdaging is...

Feikje Hielkema

Feikje Hielkema-Raadsveld geeft als Expert Medische Terminologie advies over het gebruik van terminologiestandaarden in de zorg en houdt zich bezig met het beheer van SNOMED CT. Met...

Fred Smeele

Fred Smeele, senior projectleider, is verantwoordelijk voor ‘Registratie aan de Bron’. Dit is een samenwerkingsproject van de acht Universitair Medische entra (UMC’s) en Nictiz met het doel...

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn is programmamanager en medisch informaticus bij Nictiz. Hij ontwikkelt eHealth toepassingen voor het verbeteren van de patiëntveiligheid. Hiervoor verbindt hij zorgorganisaties, zorgverleners en experts zodat...

Hedde van der Lugt

Hedde van der Lugt is verantwoordelijk voor het team dat zorginformatie standaarden ontwikkelt en de huidige standaarden beheert en onderhoudt. Belangrijke thema’s voor 2017 zijn de betrokkenheid...

Henk Hutink

Drs. Henk Hutink MBA-Health is manager Adviesteam. Henk houdt zich bezig met strategische innovatie, landelijke verandertrajecten en disruptieve ontwikkelingen. Hij is expert op het gebied van zorg-ICT...

Irene van Duijvendijk

Als adviseur houdt Irene van Duijvendijk zich bezig met patiëntparticipatie, value based healthcare en ‘samen beslissen in de spreekkamer’. Zij verbindt zorgorganisaties, softwareleveranciers en nationale partijen met...

Jaco van Duivenboden

Senior adviseur e-health Jaco van Duivenboden adviseert over nieuwe ontwikkelingen in zorg & ICT en e-health. Zijn interesse is breed; onderwerpen die zijn specifieke aandacht hebben zijn...

Lies van Gennip

Lies van Gennip is sinds 2012 directeur van Nictiz. Voor haar benoeming bij Nictiz was zij directeur van ondermeer Stivoro, de Nederlandse Accreditatie Organisatie (tegenwoordig NVAO) en...

Lisanne van der Molen

Lisanne is bij Nictiz programmamanager langdurige zorg en GGZ. Zij houdt zich voornamelijk bezig met standaardisatie in de verpleegkundige zorg (informatiestandaard eOverdracht) en het ontwikkelen van een...

Maarten Ligtvoet

Maarten is productmanager ART-DECOR en beveiligingsarchitect bij Nictiz.

Marinka de Jong

Marinka de Jong-Fintelman is als senior adviseur verbonden aan het programma Patiëntparticipatie & eHealth. Binnen dit programma worden activiteiten uitgevoerd die de positie van de patiënt in...

Michael Tan

Productmanager Michael Tan is verantwoordelijk voor het medicatie, perinatologie- en het jeugdgezondheidszorgdomein. Daarnaast is Michael lid van NEN en ISO/TC215 werkgroep 6, actief lid van HL7 Nederland,...

Michiel Sprenger

Michiel Sprenger is senior adviseur IT en innovatie bij Nictiz en coördinator internationale contacten. Dit betekent dat hij ondermeer veel in Europese geledingen vertoeft. Tegelijkertijd is Michiel...

Myrah Wouters

Myrah Wouters is programmaleider van de eHealth-monitor die Nictiz jaarlijks samen met het NIVEL uitbrengt. Verder houdt zij zich als senior adviseur eHealth bezig met toekomstige eHealth...

Natasha Krul

Natasha Krul is werkzaam als adviseur terminologie en geeft advies over het gebruik van medische terminologie en classificatiestelsels. Zij heeft een medische achtergrond. Daarnaast is zij lid...

Pim Volkert

Pim Volkert houdt zich als coördinator terminologie bezig met het gebruik van (medische) terminologieën in informatiesystemen. Pim coördineert de nationale ontwikkelingen rondom Snomed CT, het medisch terminologiestelsel....

Quintus Bosman

Quintus Bosman is als senior adviseur bij diverse trajecten betrokken. Hij is opgeleid tot huisarts en heeft vele jaren ervaring opgedaan in ICT en telecommunicatie. Hij combineert...

Vincent van Pelt

Senior adviseur Vincent van Pelt houdt zich bezig met projecten op basis van IHE profielen. Hij werkt aan de harmonisatie van initiatieven op oncologisch gebied (Synoptic Reporting...