Experts

Wilt u een expert van Nictiz graag als spreker op uw evenement? Vul dan het aanvraagformulier in.

Alexander Henket

Alexander Henket geeft leiding aan het team van gegevensuitwisselingsspecialisten en is ook teamlid. Dit team is verantwoordelijk voor technische specificaties bij uitwisselingsvraagstukken. Als teamlead is hij eindverantwoordelijk [...]

Ananta Sotthewes

Ananta Sotthewes
Als productmanager Standaarden is Ananta verantwoordelijk voor de gehele lifecycle rondom digitale informatie-uitwisseling in de jeugdgezondheidszorg. Het gaat hier om ontwikkeling, beheer en kwalificatie, implementatie en doorontwikkeling. [...]

Arianne van de Wetering

Arianne van de Wetering werkt aan de informatiestandaarden Medicatieproces en Geboortezorg. Zij is verantwoordelijk voor de technische specificaties, zowel voor het vormgeven en publiceren als voor het [...]

Aura Vernooy-Geerling

Aura Vernooy-Geerling is adviseur bij Nictiz. Ze werkt aan de ontwikkeling van Amigo! en het programma Met spoed beschikbaar. Amigo! is een implementatietool die zorgaanbieders moet gaan [...]

Bas de Jong

Bas de Jong is als informatieanalist betrokken bij informatiestandaarden voor de Acute zorg, Huisartsoverdrachten, Ketenzorg en Paramedische zorg. Hij ontwikkelt en beheert datasets, scenario’s, kwalificatiescripts en documentatie [...]

Bas Koolschijn

Bas Koolschijn is teamlead Informatieanalyse bij Nictiz. Dit team richt zich op de functionele specificaties bij de ontwikkeling en het beheer van informatiestandaarden. Bas is tevens voorzitter [...]

Bob van Os

Bob van Os is programmamanager eID in de zorg en werkzaam binnen het domein ‘Identificatie en authenticatie’. eID in de Zorg gaat over de implementatie van de [...]

Britt van Lettow

Britt van Lettow is adviseur bij Nictiz. Zij adviseert over en werkt aan standaardisatie van uitkomstgerichte zorg en acute zorg. Verder adviseert ze over digitale zorg en [...]

Conchita Kleijweg

Conchita Kleijweg is Manager Advies & Innovatie Nictiz bij Nictiz en lid van de programmacommissie voor HIMSS. In deze turbulente periode met veel veranderingen in de zorg [...]

Daniela Ringelberg

Daniëlle van der Meer

Als programmamanager Langdurige Zorg en GGZ, houdt Daniëlle zich voornamelijk bezig met de (door)ontwikkeling en implementatie van informatiestandaarden ter ondersteuning van de ketenzorg. Zoals de verpleegkundige overdracht [...]

Edwin Muller

Eky Kaelani

Eky Kaelani is informatieanalist Jeugdgezondheidszorg en Huisartsenoverdachten. Zij ontwikkelt en beheert datasets, uitwisselingsscenario’s en kwalificatiescripts. Hiertoe werkt zij in samenspraak met softwareleveranciers en experts uit het zorgveld. [...]

Elise Peters

Elise Peters is adviseur en teamlead internationaal bij Nictiz. Ze houdt zich bezig met internationale onderwerpen over digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Zo zet zij zich in [...]

Elze van Puijvelde-de Groot

Elze van Puijvelde – de Groot is adviseur terminologie bij Nictiz. Ze houdt zich voornamelijk bezig met adviseren over het gebruik van medische terminologie(stelsels). Haar uitdaging is [...]

Esther Peelen

Als senior adviseur internationaal werkt Esther mee aan de Europese programma’s UNICOM en X-eHealth. Daarnaast houdt zij zich bezig met het overbrengen van het zib-gedachtegoed naar Europa [...]

Eva Timmer

Eva Timmer is adviseur bij Nictiz. Zij houdt zich bezig met het werken aan en adviseren omtrent de standaardisatie van uitkomstgerichte zorg en patiëntvragenlijsten. Vanuit haar geneeskundige [...]

Feikje Hielkema-Raadsveld

Feikje Hielkema-Raadsveld is expert medische terminologie bij Nictiz. Zij beheert terminologiestandaarden voor de zorg en geeft advies over het gebruik. Haar aandachtsgebieden zijn labterminologie en SNOMED. Zij [...]

Fred Smeele

Fred Smeele is verantwoordelijk voor de zibs (zorginformatiebouwstenen) en de Basisgegevensset Zorg (BgZ). Ook is Fred initiatiefnemer van de kennisplatformen iZiekenhuis en coördinator van de ontwikkeling van [...]

Gabriel Hopmans

Gabriel Hopmans is informatieanalist GGZ en houdt zich bezig met het onderhoud en de ontwikkeling van de informatiestandaard Basisgegevens GGZ (BgGGZ) en met vragen rond kwalificaties. Ook [...]

Gaby Wildenbos

Gaby is bij Nictiz programmamanager Uitkomstgerichte Zorg. Zij coördineert de activiteiten van Nictiz binnen dit landelijke programma. Daarnaast is Gaby projectleider van werkpakket 1 binnen het Europese [...]

Gerda Meijboom

Gerda Meijboom is informatiearchitect en adviseert over informatievoorziening in de zorg. Zij is betrokken bij diverse initiatieven zoals het Zib-centrum, het programma Medicatieveiligheid en zorginfrastructuur. Verder is [...]

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn is productmanager/programmamanager en medisch informaticus bij Nictiz. Hij ontwikkelt eHealth-toepassingen voor het verbeteren van de patiëntveiligheid. Hiervoor verbindt hij zorgorganisaties, zorgverleners en experts, zodat deze [...]

Harmke Groot

Dr.ir. Harmke Groot adviseert als Medisch Terminoloog over het gebruik van terminologiestandaarden in de zorg. Daarnaast houdt zij zich bezig met de PALGA Pathologie Thesaurus en diverse [...]

Henk Hutink

Henk Hutink is teamlead Advies & Innovatie . Zijn team adviseert nationale organisaties en zorginstellingen op het gebied van medische gegevensuitwisseling in de zorgsector. Daarnaast geeft zijn [...]

Hernany Silva Costa Melo

Informatieanalist Hernany Silva Costa Melo houdt zich voornamelijk bezig met de standaardisatie, de doorontwikkeling en het beheer van het medicatieproces (informatiestandaard Medicatieproces en informatiestandaard Contra-indicatie en Overgevoeligheid [...]

Jacob Engel

Jacob Engel is informatieanalist bij het team Standaarden. Hij ontwikkelt en beheert datasets, uitwisselingsscenario’s en kwalificatiescripts in samenspraak met softwareleveranciers en experts uit het veld. Jacob heeft [...]

Jeanique Ngadimin

Jeanique Ngadimin is kwalificatiespecialist gegevensuitwisseling en houdt zich bezig met het toetsen en kwalificeren van geïmplementeerde informatiestandaarden. Ook het optimaliseren van het kwalificatieproces behoort tot haar aandachtsgebied. [...]

Jorn Duwel

Foto van Jorn Duwel
Jorn Duwel is specialist gegevensuitwisseling binnen het HL7-team van Nictiz. Hij houdt zich bezig met de vertaling van verschillende informatiestandaarden naar technische berichten in HL7 FHIR of [...]

Karlijn de Bruin

Karlijn de Bruin is eHealth-adviseur Internationaal en werkt  aan verschillende interoperabiliteits- en beleidsvraagstukken binnen Nederlandse en Europese consortia. Vanwege haar brede studie Gezondheidswetenschappen, houdt ze zich graag [...]

Laura Weijenberg

Laura Weijenberg is sinds maart 2020 als adviseur werkzaam bij Nictiz en houdt zich in deze rol voornamelijk bezig met innovaties binnen de gezondheidszorg – vanuit nationaal [...]

Leanne Kool

Leanne Kool is bij Nictiz werkzaam als informatieanalist bij het programma Medicatieoverdracht. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het beheer van de informatiestandaarden voor het medicatieproces en [...]

Lilian Brouwer

Lilian Brouwer is projectleider bij Nictiz. Zij houdt zich vanuit het kwalificatiecentrum bezig met het stroomlijnen van de kwalificatieprocessen, het geven van advies over kwalificaties voor nieuwe [...]

Maarten Ligtvoet

Maarten Ligtvoet werkt bij Nictiz aan ART-DECOR en is werkzaam binnen het kwalificatiecentrum. Hij helpt ART-DECOR-gebruikers bij het ontwikkelen en beheren van kwalitatief hoogstaande zorgstandaarden. Binnen het [...]

Maayke Klinkenberg

Maayke is als adviseur internationaal actief betrokken bij grensoverschrijdende informatie-uitwisseling. De ervaring die zij heeft opgedaan als ICT-adviseur bij ziekenhuizen past zij toe in internationale projecten waarbij [...]

Marinka Fintelman

Marinka Fintelman is werkzaam als senior adviseur op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Zij geeft adviezen over deze uitwisseling en de governance die nodig [...]

Marja Verwoerd

Op dit moment is Marja programmamanager Medicatieoverdracht. Met haar team spant zij zich tot het uiterste in zodat iedere zorgverlener binnenkort met een druk op de knop [...]

Michael Tan

Productmanager Michael Tan is verantwoordelijk voor het medicatie, perinatologie- en het jeugdgezondheidszorgdomein. Daarnaast is Michael lid van NEN en ISO/TC215 werkgroep 6, actief lid van HL7 Nederland, [...]

Natasha Krul

Natasha Krul is Medisch Terminoloog bij Nictiz. Zij beheert terminologiestandaarden voor de zorg en geeft advies over het gebruik daarvan. Haar aandachtsgebieden zijn ICD-10 / ICD-11 en [...]

Niels Caro

Niels Caro
Als productmanager Labuitwisseling houdt Niels zich voornamelijk bezig met de gelijknamige informatiestandaard en standaardisatie in de laboratoriumuitwisseling in het algemeen. Met zijn achtergrond in de zorg-ICT benadert [...]

Nienke Hooghiemstra

Nienke Hooghiemstra werkt als adviseur bij Nictiz. Zij houdt zich bezig met het adviseren over en werken aan de standaardisatie van patiëntvragenlijsten. Ook werkt ze aan het [...]

Pieter Edelman

Pieter Edelman is sinds 2019 Specialist Gegevensuitwisseling bij Nictiz. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling en het beheer van FHIR-gebaseerde standaarden. Onder meer het programma [...]

Pim Volkert

Pim houdt zich als teamleider van het Nictiz Terminologiecentrum bezig met het gebruik van (medische) terminologieën in informatiesystemen. Hij coördineert onder andere de nationale ontwikkelingen rondom SNOMED, [...]

Quintus Bosman

Quintus Bosman is als senior adviseur bij diverse trajecten betrokken. Hij is opgeleid tot huisarts en heeft vele jaren ervaring opgedaan in ICT en telecommunicatie. Hij combineert [...]

Trudy Hagg

Trudy Hagg werkt bij Nictiz als informatieanalist. Zij is betrokken bij het beheer en de ontwikkeling van informatiestandaarden en heeft hierbij speciale aandacht voor het programma MedMij, [...]

Victor van Hagen

Victor van Hagen is productmanager MedMij. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Samen met [...]

Vincent van Pelt

Vincent van Pelt is senior adviseur op internationaal gebied en hij houdt zich bezig met de uitwisseling en samenwerking met andere landen. Vincent maakt als arts verbinding [...]

Wouter de Haan

Wouter de Haan is lid van het Management Team van Nictiz en verantwoordelijk voor de afdeling Generieke Standaarden. Hij heeft een bestuurskundige achtergrond en langjarige ervaring met [...]