expert photo

Bettine Pluut

Bettine Pluut is programmamanager Patiëntparticipatie en eHealth. Samen met haar team zet zij zich in voor succesvol en zinvol gebruik van eHealth-toepassingen voor en door patiënten. Zij pleit voor het actief betrekken van ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling en invoering van eHealth. Ook organiseert ze kennisuitwisseling en dialoog over de veranderkundige en ethische uitdagingen van eHealth. Bettine is tevens actief als zelfstandig adviseur, spreker en als actie-onderzoeker. Zij is gepromoveerd op de veranderkundige en ethische aspecten van eHealth en informatie-uitwisseling in de zorg.

reacties