expert photo

Fred Smeele

Fred Smeele, senior projectleider, is verantwoordelijk voor 'Registratie aan de Bron'. Dit is een samenwerkingsproject van de acht Universitair Medische entra (UMC’s) en Nictiz met het doel om via zorgbouwstenen tot eenduidige zorginformatie te komen. Ook is Fred initiatiefnemer van de kennisplatformen iZiekenhuis en iGGZ en coördinator van de ontwikkeling van de referentiedomeinenmodellen RDZ (ziekenhuizen) en RDG (GGZ).

Laatste publicaties

Architectuurdocument Volume 1

26-09-2017
0

​Architectuur Vol. 1: De grondbeginselen van zorginformatiebouwstenen en hoe ze gebruikt kunnen worden​.

Architectuurdocument Volume 2

26-09-2017
0

Architectuur Vol. 2: ​Technische implementatie van zib’s. De praktische aspecten van de implementatie van zib’s op het niveau van de applicaties en de gegevensuitwisseling.

Architectuurdocument Volume 4

26-09-2017
0

Architectuur Vol. 4: Hergebruik van gegevens voor registraties. De manier waarop zib’s gebruikt kunnen worden voor de aanlevering aan registraties.

Beheerafspraken zorginformatiebouwstenen

26-09-2017
0

Een goed ingericht beheerproces biedt voor alle betrokkenen transparantie op welke wijze aanpassingen in de standaard bewerkstelligd kunnen worden. In dit document ligt de focus op het beheer van de Zorginformatiebouwstenen (zib’s).

Richtlijnen bij afwezigheid zorginformatiebouwstenen

26-09-2017
0

Dit document gaat niet in op de situatie wat te doen als er een zib bestaat, maar als er wijzigingen en/of aanvullingen op de bestaande zib nodig zijn: het proces van wijzigingsvoorstellen op bestaande zib’s is beschreven ‘Beheersafspraken zib’s’.

Ontwikkeling Zorginformatiebouwstenen in Nederland MIC2015

29-10-2015
0

​Een presentatie van Fred Smeele op MIC2015 over de ontwikkeling van zorginformatiebouwstenen in Nederland.

Blogs

Uitdaging: anders omgaan met zorginformatie

13-05-2016
0

​Een poos geleden moest ik naar een allergoloog in het ziekenhuis. Het consult zou tien minuten duren maar liep uit tot een halfuur. Daarvan was de arts twintig minuten bezig om van mij informatie los te krijgen die al lang bekend zou moeten zijn.

Zorginformatiebouwstenen: voorwaarde voor eenduidige zorginformatie | Nictiz

21-01-2016
0

Zorginformatiebouwstenen zijn een belangrijk middel om hergebruik en meervoudig gebruik van zorginformatie mogelijk te maken, door de ‘eenheid van taal’ die ze afdwingen. Daardoor leveren ze een bijdrage aan het terugdringen van 'doorgeschoten papierwerk voor artsen'!

reacties