expert photo

Lies van Gennip

Lies van Gennip is sinds 2012 directeur van Nictiz. Voor haar benoeming bij Nictiz was zij directeur van ondermeer Stivoro, de Nederlandse Accreditatie Organisatie (tegenwoordig NVAO) en het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Van Gennip is voorzitter van de General Assembly van IHTSDO.

Blogs

Doorbraak in digitalisering huisartsenzorg nodig

21-03-2018
0

Blog van Lies van Gennip over de noodzaak van een doorbraak in digitalisering huisartsenzorg.

Patiënt & Big Data: Is de patiënt klant of product?

17-07-2017
0

Blog van Lies van Gennip en Theo Hooghiemstra over Big data in de zorg.

Patiënt onmisbaar bij realiseren online inzage

21-12-2016
0

Blog Lies van Gennip over bijeenkomst 'Online Inzage, hoe regel ik dat?!' op 15 december 2016 ism UMC Utrecht.

Kunnen machtiger patiënten innovatie versnellen?

29-08-2016
0

Professor Luc de Witte betoogde onlangs in het Financieele Dagblad dat machtiger patiënten innovaties kunnen versnellen. Het is echter te gemakkelijk om te stellen dat innovatie vanzelf gaat als patiënten meer invloed hebben op investeringsbeslissingen.

"De vrijblijvendheid is voorbij"

16-06-2016
0

De eHealthweek was inspirerend. Het is elke keer weer verrassend hoe gemeenschappelijk de problemen zijn waar we mee te maken hebben, ook al hebben andere landen hele verschillende gezondheidssystemen.

Minder registreren en tóch meer informatie

13-01-2016
0

Volgens Nictiz is het verbeteren van de registratie en het gebruik ervan cruciaal. En wel volgens het principe van eenduidige en eenmalige vastlegging van informatie in het primaire zorgproces en het meervoudig gebruik ervan.

Nederland moet data in de zorg (her)gebruiken

Nederland moet zorgdata slimmer (her)gebruiken

22-12-2015
0

Uit een nieuwe studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat Nederland het slecht doet waar het gaat om slim hergebruik van zorgdata.

Behoefte aan transparantie inspireert internationale opmars SNOMED CT

26-11-2015
0

SNOMED CT, dat een internationale opmars kent, is de sleutel tot transparantie in de zorg en het verminderen van de registratielast van zorginstellingen. Dat is me onlangs op de SNOMED expo in Uruguay weer eens bevestigd.

Artsen zien kansrijke voorbeelden eHealth

05-11-2015
0

De zorg is bezig zijn achterstand in het toepassen van ICT in te halen. Het gebruik van eHealth-toepassingen die de patiënt helpen meer regie te nemen, zoals toegang tot het eigen dossier, komt langzaam op gang.

Vertrouwen patiënt bottleneck bij eHealth

16-04-2015
0

​EHealth kan patiënten echt helpen te 'empoweren'. Daar geloof ik in. Patiënten kunnen meer regie nemen in het zorgproces en een gelijkwaardige partner van de zorgprofessional zijn. Maar vertrouwen van de patiënt vormt een belangrijke bottleneck.

Patiënten sleutel voor innovatie in de zorg

24-03-2015
0

​De teloorgang van Kodak wordt vaak genoemd als voorbeeld van hoe technologie tot marktdisruptie kan leiden. Medische beelden werden ook digitaal, maar het gebruik van medische beelden in communicatie is nauwelijks veranderd. Gaan patiënten dat veranderen?

Doelstellingen eHealth haalbaar?

19-11-2014
0

De doelstellingen voor eHealth uit de Kamerbrief van juli zijn in de huidige eHealth-monitor niet expliciet gemeten. Er komt een nulmeting aan, maar er is toch al meer over te vertellen.

Kritische eHealth-massa

12-11-2014
0

De eHealth-monitor 2014 biedt inzicht in hoe hard ontwikkelingen in het gebruik en de acceptatie van eHealth gaan. Voor de overheid en zorgpartijen is dat inzicht belangrijk om zich te kunnen voorbereiden op exponentiële veranderingen in de zorg.

Verpleegkundige 25 minuten extra

17-09-2014
0

Wie is niet voor betere zorg voor en met patiënten? Wie vindt niet dat verpleegkundigen meer tijd voor hun patiënten zouden moeten krijgen? Juist. Logischerwijs zou je rond het werk van de verpleegkundige veel zorginnovatie verwachten.

EHealth redt levens

06-08-2014
0

Acute zorg is per definitie ongeplande zorg. In deze zorg zijn diverse disciplines betrokken. Tussen deze disciplines zijn al gauw 22 overdrachtsmomenten. Er kan dus makkelijk wat misgaan.

Inzage eigen medische gegevens binnen handbereik

07-07-2014
0

Over vijf jaar moet 80 procent van de chronisch zieken en 40 procent van alle Nederlanders direct online toegang hebben tot de eigen medische gegevens. Ambitieuze doelstellingen, maar met uniforme standaarden moeten ze haalbaar zijn.

Nederlandse zorg als exportproduct in plaats van kostenpost

10-04-2014
0

Je zou er haast van naast je schoenen gaan lopen, zo hoog als de Nederlandse zorg staat op internationale ranglijstjes. Tijdens de ziekenhuismissie naar Beijng en Shanghai, van 22 tot 25 maart, werden die cijfers op een rij gezet.

Digitale revolutie geeft patiënt regie

06-12-2013
0

Dankzij ICT verandert onze wereld onherroepelijk. Het verbinden en integreren van patiëntgegevens wordt hét thema van de komende jaren. Dit vergt snelheid, want exponentiële groei vraagt om exponentiële actie.

reacties