expert photo

Peter Mooren

Peter Mooren is vanaf februari 2017 manager expertisecentrum bij Nictiz. Het expertisecentrum doet onderzoek en duidt trends in eHealth ten behoeve van landelijk beleid voor partijen als het ministerie van VWS, landelijke koepels en het Informatieberaad Zorg. Peter heeft zich toegelegd op innovatie & ICT in relatie tot maatschappelijke vraagstukken bij overheid, onderwijs en zorg. Hij startte zijn carrière bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en werkte daarna bij verschillende adviesbureaus. De afgelopen vijf jaar was hij manager bij JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht).

reacties