expert photo

Quintus Bosman

Quintus Bosman is als senior adviseur bij diverse trajecten betrokken. Hij is opgeleid tot huisarts en heeft vele jaren ervaring opgedaan in ICT en telecommunicatie. Hij combineert als adviseur de medische kennis met de ICT-expertise. Quintus is vertegenwoordiger van Nictiz in de kerngoep die het Informatieberaad ondersteunt. Quintus is daarnaast onder meer voorzitter van het regionaal architectuur platform (RAP), contactpersoon naar eerstelijnspartijen en verantwoordelijk voor de eerstelijnsprojecten Beveiliging EerstelijnInformatieSystemen (BEIS) en Individueel ZorgPlan (IZP).

 

Publicaties

Inventarisatie Verloskundige SamenwerkingsVerbanden

23-11-2017
0

VWS heeft Nictiz advies gevraagd over de aanpak en mogelijke stimulering van gegevensuitwisseling in de geboortezorgketen.

Handreiking BEIS deel 1 authenticatie en autorisatie

22-03-2017
0

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

Handreiking BEIS deel II toegangslog

22-03-2017
0

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

Adviezen over Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid

22-02-2016
0

Een belangrijk resultaat van het programma Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid zijn de adviezen aan verschillende mensen en partijen om patiëntparticipatie en medicatieveiligheid te stimuleren en te ondersteunen.

reacties