Over Nictiz

Jaarverslagen

‘De algemene doelstelling van Nictiz is om, in nauwe samenwerking met andere partijen, ​​​te werken aan het verbeteren van de informatie-uitwisseling en eenduidige informatieregistratie in de zorg. Zowel voor en tussen zorgaanbieders onderling als voor en met patiënten. De activiteiten van Nictiz sluiten aan op de beleidsprioriteiten van VWS, en op de agenda van het Informatieberaad. Nictiz beoogt een onafhankelijke bijdrage te leveren aan beleidsvorming voor ICT in de zorg op nationaal en internationaal niveau. Zo draagt Nictiz bij aan betere gezondheid door betere informatie.​’

Meest recente jaarverslag:

  • ​​​2016​​​​​​

Oudere jaarverslagen: