Nevenfuncties

Raad van bestuur

Leonique Niessen

 • lid Raad van Commissarissen Ziekenhuis Bernhoven
 • lid Raad van Toezicht Reinaerde
 • lid Raad van Toezicht Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant
 • lid Raad van Toezicht Equipe Zorgbedrijven
 • vice-voorzitter Raad van Toezicht Erasmus Trustfonds

Raad van toezicht

Peter van Lieshout

 • hoogleraar Theorie van de Zorg, Universiteit Utrecht (aanstelling 0,1 fte)
 • zelfstandig gevestigd bestuursadviseur
 • voorzitter Raad van Commissarissen Menzis zorgverzekeraar
 • voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie De Alliantie
 • voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Jeugd Instituut (NJi)
 • voorzitter QANU, Quality Assurance Netherlands Universities (verzorgt de visitaties van de opleidingen aan de Nederlandse universiteiten)
 • voorzitter Commissie Goed Bestuur PO-raad
 • lid Wetenschappelijke Adviesraad Stichting Instituut Gak
 • lid Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorg
 • lid Raad van Advies Inspectie van het Onderwijs

Hanny Kemna

 • IT Auditor en voormalig partner EY
 • lid RvC Binckbank,
 • lid RvC en voorzitter AC Menzis
 • lid RvC MN Services
 • lid RvA GovernanceQ

Maarten Klomp

 • huisarts gezondheidscentrum Achtse Barrier, Eindhoven
 • lid bestuur InEen
 • lid Informatieberaad Zorg
 • lid bestuur Universitair Gezondheidscentrum Heyendaal, Radboud UMC
 • strategisch adviseur DOH
 • lid advisory board Technische Universiteit Eindhoven

Mirjam van Velthuizen

 • lid raad van bestuur UMC Utrecht
 • voorzitter NFU programma eHealth (Citrienfonds)
 • lid raad van toezicht vrienden UMC Utrecht/WKZ
 • secretaris bestuur WKZ Fonds
 • lid bestuur Vereniging Samenwerkingsverband Uithofbeheer (VSU)