Nevenfuncties

Bestuur Nictiz

Leonique Niessen

 • lid Raad van Commissarissen Ziekenhuis Bernhoven
 • lid Raad van Toezicht Reinaerde
 • lid Raad van Toezicht Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant (t/m 31-12-2020)
 • lid Raad van Toezicht Equipe Zorgbedrijven
 • lid Raad van Toezicht Tergooi Ziekenhuis (vanaf 01-11-2020)
 • vice-voorzitter Raad van Toezicht Erasmus Trustfonds

Raad van toezicht

Peter van Lieshout

 • voorzitter Raad van Commissarissen Menzis
 • voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie De Alliantie
 • voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Jeugd Instituut (NJi)
 • lid Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorg
 • lid Raad van Advies Inspectie van het Onderwijs
 • lid Presidium Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • lid Raad van Commissarissen Berenschot

Hanny Kemna

 • commissaris (voorzitter AC) Athora NL
 • lid College Algemene Rekenkamer in buitengewone dienst
 • commissaris (vicevoorzitter- en voorzitter AC) Menzis
 • voorzitter Raad van Commissarissen MN Services nv
 • non-executive Director ASA International Plc (UK)
 • lid Raad van Toezicht SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten)
 • lid Audit and Risk Advisory Committee Géant

Maarten Klomp

 • lid bestuur InEen
 • lid Informatieberaad Zorg
 • voorzitter bestuur stichting Legio
 • lid bestuur stichting Beter met Elkaar
 • voorzitter GROZzerdam Vitaal in Brainport
 • lid bestuur Universitair Gezondheidscentrum Heyendaal, Radboud UMC
 • strategisch adviseur DOH
 • lid advisory board Technische Universiteit Eindhoven
 • lid Raad van Toezicht ZIO (vanaf maar 2021)

Mirjam van Velthuizen

 • lid Raad van Toezicht Health RI
 • lid Externe Adviesraad Executive Master of Science Finance & Control (EMFC) opleiding Neyenrode Business Universiteit
 • lid Raad van Toezicht stichting Vrienden van het UMC Utrecht
 • bestuurder Vereniging Samenwerkingsverband Uithofbeheer (VSU)

Marlies van Elst

 • lid Raad van Commissarissen BNG Bank
 • lid Raad van Toezicht VSB fonds
 • lid Bestuur VSB Vermogensfonds
 • lid Raad van Commissarissen Bank Mendes Gans