Overig

Artikel ICT&health over Leonique Niessen en Nictiz

Auteur(s)
Joost Wakka
Soort publicatie
Overig
Uitgever(s)
ICT&health
Datum
18/02/2021
Bestand
Leonique Niessen, directeur-bestuurder van Nictiz
Artikel in het blad ICT&Health over een interview met Leonique Niessen, directeur-bestuurder van Nictiz. Het vergroten van het gebruik van standaarden, innovatie en het verhogen van het totale kennisniveau over digitale gegevensuitwisseling in de zorg staan centraal. “We moeten elkaar niet beconcurreren, maar kijken waar we elkaar kunnen versterken.”