Overig

Artikel SynthesHis – Dossiervorming in je eigen taal

Auteur(s)
Nicole Wetten
Soort publicatie
Overig
Uitgever(s)
SynthesHis
Datum
29/06/2021
Bestand
De redactie van het blad SynthesHIS spreekt over medisch coderen met twee bevlogen experts: Tjeerd van Althuis, programmaleider Informatisering Huisartsenzorg (NHG), en Pim Volkert, teamlead Terminologiecentrum Nictiz. Zorgbreed gegevens uitwisselen èn blijven registreren in je eigen vaktaal: het blijkt mogelijk. Kijk meer informatie en het hele magazine op: https://www.syntheshis.nu/