Overig

De moderne benadering van e-healthbekostiging

Auteur(s)
Henk Hutink (Nictiz), Jasper van Sambeek (Sleutelnet), jenny Schuermans (Thebe) en Gerda Woudstra (Koninklijke Visio)
Soort publicatie
Overig
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
01/04/2016

'Er is veel gezegd en geschreven over de meerwaarde van e-healthtoepassingen in de gezondheidszorg: door beleidsmakers en uitvoerders wordt e-health gezien als een belangrijk en integraal onderdeel van de zorg. Toch vindt er nauwelijks grote opschaling plaats in de toepassing ervan (ZN, 2016). Een voorname reden hiervoor lijkt te zijn het uitblijven van structurele bekostiging (Notenboom, 2012; RVS, 2015;  Commissie ICT doorbraak, 2015). Binnen het budget voor de gezondheidszorg (ongeveer 90 miljard) wordt aan zorg die uitsluitend met inzet van ICT geleverd wordt maximaal 20 miljoen vergoed door zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorginstellingen (0,02%) (Witkamp, 2014). Na inventarisatie van de huidige stand van zaken met betrekking tot structurele bekostiging van e-health, wordt in dit rapport vanuit een ander perspectief richting gegeven aan de beantwoording van de (structurele-) bekostigingsvraag voor e-health'.