Overig

Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg – EGiZ

Auteur(s)
EZDA, Rijnmondnet, Zorgring NHN, Sleutelnet, SpitZ Midden-Holland, RSO Haaglanden, IZIT, stichting GERRIT, KNMG, LHV, NHG, VHN , KNMP en Nictiz
Soort publicatie
Overig
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
03/11/2014
Bestand

De koepels van zorgverleners en diverse regionale (ICT-)
samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders hebben de wettelijke regels
rond privacy en beroepsgeheim bij
uitwisseling van patiëntgegevens gebundeld en praktisch toepasbaar
gemaakt. De gedragscode EGiZ bevat dus geen nieuwe regels, maar
bevordert een veilige omgang met deze gevoelige persoonsgegevens.  Het
helpt zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden onder andere bij het
geven van een goede invulling aan patiëntenrechten rond
informatieverstrekking en toestemming en verheldert
verantwoordelijkheden.

De volgende organisaties onderschrijven de tekst van de Gedragscode:
De
zeven samenwerkende regio-organisaties: EZDA, Rijnmondnet, Zorgring
NHN, Sleutelnet, SpitZ Midden-Holland, RSO Haaglanden, IZIT en GERRIT.

 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), inclusief de federatiepartners:
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Orde van Medisch Specialisten (OMS)
 • Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)
 • Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)
 • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Naar verwachting zal een aantal andere zorgorganisaties, zoals GGZ
Nederland, zich op een later tijdstip ook aansluiten bij de Gedragscode.