Overig

‘Helpende handen’ hebben baat bij online communicatie en praktische informatie via PGO

Auteur(s)
Charlotte Schreuder
Soort publicatie
Overig
Uitgever(s)
Nictiz en OPaZ
Datum
28/03/2019
Bestand
Ouderen wonen steeds langer thuis. Daarbij krijgen ze vaak hulp en ondersteuning van familie, vrienden (helpende handen) en zorgprofessionals. Dankzij ontwikkelingen op het vlak van e-health zijn er extra mogelijkheden om de zorg anders te organiseren. Ouderen en mantelzorgers hebben sterker de behoefte aan online communicatie met hun netwerk dan aan inzage in medische gegevens. Dit komt naar voren uit het onderzoek ‘Helpende handen’ uitgevoerd door Nictiz in opdracht van het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).