Voorlopige definitie kandidaat zib Verwijzing Overdracht