Overig

Proces- en informatie-analyse van het Multidisciplinair Overleg in een ziekenhuis

Auteur(s)
Drs. C.E. Hülsmann
Soort publicatie
Overig
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
01/10/2012
Bestand

​​​Het multidisciplinair overleg (MDO) voor de oncologische zorg in een ziekenhuis is een proces met veel betrokkenen binnen één ziekenhuis, en regelmatig ook daarbuiten. In dit document wordt specifiek een analyse beschreven van een intermuraal long-MDO en mamma-MDO in het kader van de interoperabiliteit.

Het project Cancer Care Innovations (CCI) is een samenwerkingsverband tussen IKNL, Philips en Nictiz en een aantal Nederlandse ziekenhuizen met het doel de digitale gegevensuitwisseling voor een intermuraal MDO te verbeteren. Binnen het project Cancer Care Innovations zijn processen van meerdere ziekenhuizen geanalyseerd en in dit document wordt een zo generiek mogelijke beschrijving gegeven van een ideaal beoogd proces.

Het doel van dit document is om met behulp van inzicht in het ideale proces van een intermuraal long- of mamma-MDO, de informatiesystemen die dit proces ondersteunen zodanig in te richten dat optimale interoperabiliteit te realiseren is. Hiertoe wordt het ideale proces beschreven, en daarna wordt een eerste invulling gegeven aan hoe de informatiestromen die bij dit proces horen, tussen de verschillende informatiesystemen lopen. Inzicht in deze informatiestromen tussen de verschillende betrokken informatiesystemen is een eerste vereiste om tot een goede digitale interoperabele ondersteuning te komen van het MDO.