Overig

Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts en CHP

Auteur(s)
NHG
Soort publicatie
Overig
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
05/06/2015
Bestand
​​De richtlijn beschrijft twee soorten gegevens; 1. Een selectie van gegevens uit het HIS van de huisarts die door de CHP kan worden opgevraagd, de Professionele samenvatting (PS) 2. Het verslag van de waarnemer aan de huisarts van de patiënt over het contact op de CHP, het waarneemretourbericht (WRB)