Overig

Eenheid van taal in de Nederlandse zorg: Van eenduidige informatie-uitwisseling tot hulpmiddel voor betere zorg

Auteur(s)
P.A. Volkert, C.H. van Gool, M. Savekoul, C. Schoemaker, J. Meise, J.F. van Sonderen, A.F. Lamain
Soort publicatie
Overig
Uitgever(s)
Nictiz, RIVM
Datum
16/10/2018
Bestand
Om efficiënte en veilige zorg te kunnen verlenen, is het van belang dat gezondheidsinformatie voor alle betrokken zorgverleners dezelfde betekenis of bedoeling heeft. Daarvoor is het nodig om een gemeenschappelijk woordenboek te ontwikkelen gebaseerd op internationale standaarden. Het gebruiken van dit woordenboek op nationaal niveau, leidt tot Eenheid van Taal in de zorg. Dat is de aanbeveling van Nictiz en het RIVM aan het ministerie van VWS.