Overzicht

Zorgdomeinen

​De gezondheidszorg is op verschillende manieren in te delen. Eén van de indelingen is de indeling naar behandelingsniveau, zoals de nulde, eerste, tweede en derdelijn. Deze indeling gebruikt Nictiz op de overzichtspagina van standaarden Bij deze indeling is de aard van het gezondheidsprobleem bepalend voor het behandelingsniveau.

Andere indelingen zijn gebaseerd op bijvoorbeeld doelgroep (leeftijdsgroepen, geslacht, risicogroep,), zorgbehoefte (zorg rond geboorte, gezond blijven, zorg aan het einde van het leven) of plaats van behandeling (intra-, extra- of semimuraal).

Nuldelijnszorg

Bij zorg zonder hulpvraag, spreken we van preventieve gezondheidszorg. Dit wordt ook wel nuldelijnszorg (Mackenbach & Van der Maas, 2008) genoemd. De Gemeentelijke Gezondheids Diensten (GGD’en) verlenen vaak deze zorg.

Eerstelijnszorg

In het Nederlandse stelsel komt doorgaans een hulpvraag in eerste instantie aan bij de eerste lijn. Via algemene zorg proberen huisartsen, eerstelijnspsychologen, fysiotherapeuten, tandartsen of verloskundigen de klachten van de hulpvraag te verhelpen.  Deze zorg is direct toegankelijk voor alle zorgverzekerden.

Tweedelijnszorg

Als de zorg in de eerste lijn ontoereikend is en meer specialistische zorg noodzakelijk is, verwijzen zorgverleners door naar de tweede lijn. Voor behandeling in de tweede lijn is een verwijzing uit de eerste lijn noodzakelijk. Onder de tweedelijnszorg vallen bijvoorbeeld ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde jeugdzorg

Derdelijnszorg

Op het moment dat er hoog specialistische zorg nodig is, zowel voor geestelijke als somatische gezondheidsproblemen, volgt doorverwijzing naar instellingen voor topklinische zorg. Dit noemen wij derdelijnszorg.

Bron: Wat is gezondheidszorg – Nationaal Kompas

​Patiënt

Naast deze typische zorgdomeinen is ook de patiënt toegevoegd om aan te geven dat de standaard specifiek gericht is op de doelgroep van patiënten.

Geen zorg

De standaarden die niet in één van bovenstaande categorieën passen staan in de categorie: Geen zorg. Dit betreft vooral typische IT-standaarden en standaarden voor bijvoorbeeld onderzoek of onderwijs.