Podcast- en blogserie

NicTALK – de podcast

NicTALK is de podcastserie van Nictiz. De podcast is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Naast het brengen van nieuwe informatie en inzichten, willen we graag de discussie voeren hoe we in samenwerking met alle betrokken partijen het doel van betere zorg kunnen bereiken.

Aan elke aflevering gaat een blog vooraf van een een expert van Nictiz. Naar aanleiding van de blog gaat Sabine Uitslag in de podcast met de betreffende expert dieper in op het onderwerp. De vraag die in iedere aflevering centraal staat is: Wat is er nodig voor goede digitale informatie-uitwisseling in de zorg?

NicTALK logo

Onze podcast vind je onder andere in: Spotify, Apple iTunes, Pocket Casts en Google Podcasts.
Klik op ‘volgen’ in de streamingsdienst om op de hoogte te blijven van de nieuwste afleveringen.

Aflevering 10 – Leonique Niessen | Interoperabiliteit zorgt voor betere gezondheid

Aflevering 10 van NicTALK gaat over het concept standaardisatie. Standaardisatie is als concept niet moeilijk, maar het is complex om het landelijk werkend te krijgen. Leonique Niessen legt in deze aflevering uit wat het kan betekenen voor interoperabiliteit en wat er nodig is om vooruit te komen.

Lees de blog

Aflevering 9 – Ruud Lucas en Olaf Wilders | Wettelijke verplichting helpt de zorg verder

Aflevering 9 van NicTALK gaat over de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Oftewel de Wegiz, de kaderwet die digitalisering verplicht stelt voor een aantal specifieke gegevensuitwisselingen. In gesprek met Sabine Uitslag leggen Ruud Lucas van Nictiz en Olaf Wilders van het ministerie van VWS uit wat de wet inhoudt, wat de consequenties zijn en waarom de zorg er beter van wordt.

Lees de blog

Aflevering 8 – Quintus Bosman | Mijn data, jouw data of onze data?

Stel ik ben ziek en ga naar de huisarts. Uit de diagnose volgt een behandeling. Wellicht word ik genezen of moet ik leren leven met een chronische aandoening. Tijdens dit proces is door alle betrokken zorgverleners ervaring en kennis opgedaan. Dat kan nieuwe kennis zijn of bevestiging van dingen die we al wisten. Beide soorten van kennis zijn van belang voor de groei en ontwikkeling van zorgkennis en bouwt voort op kennis die in en door de behandeling van vele anderen is opgebouwd. Van wie is die kennis dan eigenlijk? Is die van mij of van de zorgverleners of misschien wel van ons allemaal?

Lees de blog

Aflevering 7- Maayke Klinkenberg | Internationale inspiratie: wat kunnen we leren van andere landen?

Waarom naar andere landen kijken, als we in Nederland nog genoeg te doen hebben op het gebied van van digitale informatie-uitwisseling in de zorg? In aflevering 7 van NicTALK legt Maayke Klinkenberg in gesprek met Sabine uitslag uit waarom dat toch een goed idee is. Elk land staat voor vergelijkbare uitdagingen, dus kunnen wij leren van andere landen en zij van ons.

Lees de blog
Maayke Klinkenberg

Aflevering 6- Quintus Bosman | Vertrouwen maakt zorg beter

In aflevering 6 gaat Sabine Uitslag opnieuw in gesprek met Quintus Bosman, strategisch adviseur bij Nictiz. Ze spreken over hoe meer vertrouwen de zorg kan verbeteren.
Dit heeft namelijk invloed op hoe omgegaan wordt met jouw medische gegevens, het geven van toestemming om gegevens te delen en uiteindelijk ook op de regie die jij als zorgvrager zelf kan krijgen hierover.
Want wie hebben er op dit moment allemaal medische gegevens van jou? En waarom is dit niet centraal inzichtelijk?

Lees de blog

Aflevering 5- Brent Opmeer en Patrick Lubbers | Hergebruik van zorginformatie moet efficiënter

In navolging van vorige aflevering, haakt aflevering 5 van NicTALK ook in op het hergebruik van zorginformatie. Deze aflevering gaat over wat de mogelijkheden zijn. En vooral: waar de uitdagingen liggen. Sabine uitslag gaat in gesprek met Brent Opmeer van Nictiz en Patrick Lubbers van IKNL over de vele fronten waar hergebruik kan worden ingezet.

Lees de blog

Aflevering 4- Pim Volkert | Hoe zorginformatie waardevolle data wordt

Sabine gaat in gesprek met Pim Volkert, teamleider van het terminologiecentrum, over hergebruik van data. Wat houdt dat in, waarvoor kan het gebruikt worden, hoe werkt dit en wat is daar dan voor nodig?

Lees de blog

Aflevering 3- Gerda Meijboom | Toegankelijkere zorginformatie met behulp van API’s

In deze aflevering spreekt Sabine met Gerda Meijboom, informatiearchitect en adviseur bij Nictiz, over het gebruik van API’s. Na een korte kenschets van wat API’s zijn, behandelen zij de stelling van Gerda dat zorginformatie toegankelijker wordt met behulp van API’s.

Lees de blog

Aflevering 2- Quintus Bosman | Er is behoefte aan een Bureau des Zorgnets

In deze aflevering bespreekt Sabine met Quintus Bosman, strategisch adviseur bij Nictiz Bosman en huisarts in ruste, wat er nodig is voor een goed functionerende zorginfrastructuur. Het is belangrijk dat overheid, zorgpartijen en patiënten/burgers daarin samenwerken. Om dit te bewerkstelligen, is er een Rijkswaterstaat nodig, maar dan voor het zorgnet.

Lees de blog
Quintus Bosman, Nictiz

Aflevering 1- Conchita Kleijweg | Waarom Mars zo dichtbij is en de eigen regio zo ver weg

Deze keer gaat Sabine in gesprek met Conchita Kleijweg, manager advies & innovatie bij Nictiz. In haar blog Waarom Mars zo dichtbij is en de eigen regio zo ver weg stelt Conchita dat het realiseren van gegevensuitwisseling in de zorg net als een Mars-missie zou moeten plaatsvinden: één team, één doel, met financiering gericht op het realiseren van dat ene doel. In de podcast gaan Sabine en Conchita verder in op deze stelling.

Lees de blog